Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
2012. godina

Dan grada Ogulina i župe Sv. Križa

Ovogodišnji dobitnicipriznanja: mons. Tomislavu Rogiću, Vedranku Brozoviću, Lidiji Stipetić, Nogometnom klubu Ogulin, KUD-u Sveti Juraj Zagorje i Mivit pekari.

Dan grada Ogulina i župe Sv. Križa

 Grad Ogulin dodjeljuje priznanje za stvaralački rad monsinjoru magistru Tomislavu Rogiću.

Monsinjor Tomislav Rogić rođen je u Senju gdje je završio osnovnu školu, potom školovanje nastavlja u Nadbiskupskoj srednjoj školi u Zadru, a teologiju studira u Rijeci, a šestu godinu studija upisuje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Prva pastoralna iskustva dobiva kao župni vikar na Vežici u Rijeci, potom je upućen na studij biblijske teologije u Rim na papinsko sveučilište Gregorianu. Po povratku sa studija obnaša dužnosti pastoralnog suradnika i župnika u Rijeci a od akademske godine 1998./99. 12 godina predaje kao asistent, magistar teoloških znanosti na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci.

Kada se 2000. godine odlukom Svetog oca Ivana Pavla II. osniva nova Gospićko- senjska biskupija monsinjor Tomislav Rogić imenovan je, odlukom biskupa Mile Bogovića, na visoku funkciju njegovog prvog suradnika, generalnog vikara.

Na toj dužnosti monsinjor Tomislav Rogić djeluje do 2004. kada je imenovan župnikom najbrojnije župe u biskupiji, Uzvišenja Svetoga križa u Ogulinu i dekanom ogulinskim.

Kao ogulinski župnik Tomislav Rogić je u proteklih 8 godina umnogome pridonio da se kroz razne vidove duhovne obnove razina svijesti i odgovornosti prema bližnjemu, kroz karitativni rad, pomoć najpotrebitijim, prema svom gradu i domovini, digne na najvišu razinu.

Uz duhovni rad mnogo je radio i na obnovi crkvenih objekata, sa velikom brigom o materijalnoj baštini grada Ogulina obnavljajući crkve Sv. Jakova i Petra, crkvu Sv. Roka i Sv. Antuna Padovanskog u Hreljinu i mnoge druge crkve i kapelice. Svojim djelovanjem ostavio je pečat kao svećenik, suradnik i čovjek i zaslužio priznanje ovoga Grada.

Dan grada Ogulina i župe Sv. Križa

Grad Ogulin dodjeljuje priznanje za stvaralački rad gospodinu Vedranku Brozoviću za svestrani rad i požrtvovnost u radu Sportskog društva Frankopanski strjeličari Ogulin i Frankopanske garde Ogulin.

Rođen je u Karlovcu, osnovnu i srednju školu završio u Ogulinu, a zvanje inženjera prometnih znanosti stekao na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.

Kao miran čovjek pun razumijevanja za ljude i njihove probleme, suprug i otac troje djece, Vedranko se dokazuje na svim poljima svoga djelovanja. Tako se kao sudionik Domovinskog rata iskazao u vođenju i zapovijedanju te odlikovan medaljom Oluja i spomenicom Domovinskog rata.

I nakon rata aktivno sudjeluje u društvenom životu Grada Ogulina. Jedan je od osnivača Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, a posebno se istakao u radu Sportskog društva Frankopanski strjeličati, čiji je bio osnivač 2002. godine i danas predsjednik. Rezultat njegovog rada su vrhunski rezultati ogulinskih športaša strjeličara u Hrvatskoj i u svijetu Vedrana i Maje Orlić.

Vedranko je jedan od utemeljitelja povijesne postrojbe Hrvatske vojske Frankopanske garde Ogulin, čiji je zapovjednik od osnutka 2004. godine, te koja svojim nastupima i sudjelovanjem na mnogim manifestacijama promoviraju Grad Ogulin.

Kroz kulturni i humanitarni rad odgojio je generacije mladih ljudi, omiljen je među članovima kao samozatajan i skroman čovjek, a ovo priznanje bit će mu još veći poticaj. www

Dan grada Ogulina i župe Sv. Križa

Grad Ogulin dodjeljuje priznanje za stvaralački rad gospođi Lidiji Stipetić za promicanje zbornog pjevanja u gradu Ogulinu i 40 godina neprekidnog rada u Hrvatskom pjevačkom društvu Klek Ogulin.

Rođena je u Rijeci gdje je pohađala osnovnu školu, gimnaziju i Srednju glazbenu školu Ivana Zajca. Završila je Pedagošku akademiju u Zagrebu - glazbeni smjer.

Prvi puta se kao voditelj pjevačkog zbora okušala 1959. godine vodeći zbor osnovne škole i muški pjevački zbor u Bakru, a od 1960. od kada živi u Ogulinu i radi kao nastavnica glazbe, svoje učenike potiče na kreativnost i usađuje im ljubav prema glazbi. Početkom 60 - tih godina počinje surađivati sa mješovitim pjevačkim zborom Željezničar Ogulin kao korepetitor i klavirist, a povremeno zamjenjuje zborovođu.

Nakon Hrvatskog proljeća i obnove rada pjevačkog društva, s radošću je 1972. godine prihvatila voditeljstvo zbora kojeg vodi neprekidno do danas.

Vrlo je uspješno vodila od početka Domovinskog rata i mali dječji zbor Tintilinići, koji je zbog ratnog djelovanja prestao s radom.

Dokazala se i u skladateljskom radu, osobito s pjesmom Hvala ti Ivano – posvećenoj Ivani Brlić Mažuranić, a za potrebe pjevačkog društva obradila je mnoge pjesme.

Za svoj rad i za promicanje kulture dobila je priznanje Karlovačke županije, a njome se ponose članovi društva i svi Ogulinci, stoga je odluka o priznanju gospođi Lidiji Stipetić za 40 godina njegovanja glazbenog pjevanja u Ogulinu opravdana.

Dan grada Ogulina i župe Sv. Križa

Grad Ogulin dodjeljuje priznanje za stvaralački rad Nogometnom klubu Ogulin za 80 godišnji rad na promicanju nogometa u Ogulinu i odgoju mladih nogometaša.

Nogometni klub Ogulin, kojem danas dodjeljujemo priznanje, osnovan je 14. kolovoza 1932. godine, pod nazivom Ogulinski športski klub. Kao takav djeluje sve do početka II. Svjetskog rata, da bi ponovo počeo djelovati u novoj državi pod imenom Nogometni klub Jedinstvo Ogulin. Tek 1992. godine u slobodnoj Hrvatskoj dobiva naziv svoga grada Nogometni klub Ogulin.

Malo je klubova koji se mogu pohvaliti osamdeset godišnjom tradicijom. To je klub koji je snažno utjecao na razvoj nogometa i društvenih zbivanja u ovome kraju i koji je s osamdeset godina još pun mladosti i života.

Taj su klub stvarali i vodili uspješni sportski, gospodarski i društveni radnici i ugledni građani Ogulina. U njemu su djetinjstvo, mladost i zrelo doba provele generacije igrača. To je klub velikih sportaša i domoljuba koji su svoju snagu i odanost pokazali i za vrijeme Domovinskog rata braneći svoj Grad i Domovinu.

Da ovo priznanje ide na pravu adresu dokaz su mnoga priznanja, zahvale, pehari i fotografije koje krase društvene prostorije Kluba.

Nogometni klub Ogulin, klub je koji je tijekom osamdeset godina časno zastupao i predstavljao Grad Ogulin, kako na sportskom polju tako i na inim društvenim aktivnostima, te mu s ponosom dodjeljujemo ovo priznanje.

Dan grada Ogulina i župe Sv. Križa

Grad Ogulin dodjeljuje priznanje za stvaralački rad Kulturno umjetničkom društvu Sveti Juraj Zagorje, za 20 godina njegovanja folklornog stvaralaštva, te čuvanje tradicije i kulturne baštine zagorskog i ogulinskog kraja.

Kulturno umjetničko društvo Sveti Juraj Zagorje osnovano je 1992. godine s ciljem očuvanja kulturne baštine svoga kraja. Već 20 godina aktivno djeluje okupljajući mještane Zagorja, Ribarića i Desmerica.

Prve sekcije, tamburaška i pjevačka, brojile su jedva 20 - tak članova. Danas u Društvu djeluje dječja, folklorna, tamburaška, izvorna, te sekcija rukotvorina i broji oko 100 članova. Iako je bilo u proteklih 20 godina teških dana, Društvo posjeduje vlastite nošnje, instrumente i društvene prostorije.

Želeći sačuvati naše običaje od zaborava i materijalnu baštinu od propadanja, Društvo kupuje 2003. godine seosko imanje, čime su pokrenuli jedinstveni projekt uređenja etno kuće, riznice naše kulturne baštine, opremljene starim alatima i predmetima iz svakodnevne uporabe.

S vremenom zahvaljujući velikim entuzijastima, Društvo postaje sve kvalitetnije i sudjeluje na mnogim, športskim i vjerskim manifestacijama, organizira koncerte, postavlja izložbe rukotvorina, snima radio i tv emisije, te snima CD sa izvornim pjesmama.

Nastupajući širom Hrvatske i izvan nje, kulturno umjetničko društvo Sveti Juraj doprinosi širenju i promicanju kako zagorskog tako i ogulinskog imena, a priznanje Grada samo je potvrda njihovog uspješnog rada.

Dan grada Ogulina i župe Sv. Križa

Grad Ogulin dodjeljuje priznanje za stvaralački rad Mivit pekari d.o.o. Ogulin za postignuća u razvoju tvrtke i doprinos gospodarstvu grada Ogulina.

Mivit pekaru osnovali su 1999. godine braća Ivica i Milan Turković kao malu tvrtku sa tek nekoliko zaposlenih. Kako su osnivači mladi ljudi oni su u svoje poslovanje unijeli poletni poduzetnički duh, inovativnost i vjeru u sebe.

Kupnjom stare pekare Sloboda , velikim ulaganjem u modernizaciju strojeva i rekonstrukcijom cjelokupnog pogona, taj stari prehrambeni div stavljen je ponovno u pogon. Pokretanjem proizvodnje otvorila su se i nova radna mjesta, tako da su sada od tvrtke sa par djelatnika prerasli u tvrtku sa preko 100 zaposlenih.

Šireći proizvodnju vlasnici Mivit pekare otvaraju pogone i prodavaonice izvan Ogulina: u Senju, Novom Vinodolskom, Otočcu, a njihove pokretne trgovine povezuju Gorski kotar i Liku opskrbljujući kruhom, kolačima i ostalim pekarskim proizvodima najudaljenije krajeve.

Usprkos poteškoćama ova tvrtka je svijetla točka ogulinskog gospodarstva i svakako može biti uzor svima, od učenika koji traže put za budućnost, do poduzetnika koji gube optimizam u ovim teškim vremenima, do svih onih koji bi trebali uvidjeti važnost proizvodnje i dati joj poticaja.

Zbog svega navedenog smatramo da ovaj poduzetnički dvojac Ivica i Milan Turković, koji nam je pokazao da se upornošću, žrtvom i radom može postati uspješan i poželjan poduzetnik, zavređuju priznanje Grada Ogulina.

 www.ogulin.hr


Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza