Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
2010. godina

Na temelju članka 10. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 22/03 i 25/09 ) i članka 23. Statuta Grada Ogulina ( Glasnik Karlovačke županije br. 25/09) Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 3. rujna 2010. godine donijelo je:


O D L U K U
o dodjelijavnih priznanja Grada Ogulina za 2010. godinu


Gradsko vijeće Grada Ogulina dodjeljuje:

Priznanje Grada Ogulina za stvaralački rad


1. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Turkovići za 50. obljetnicu djelovanja i izuzetan doprinos u promicanju vatrogastva

2. Gospodinu mr.sc. Ivanu Salopeku, Karolinska cesta 87, Stara sušica za postignuća na području biljne genetike, prikupljanju glazbenog tradicijskog blaga ogulinskog kraja i ljubavi prema Ogulinu i

3. Teniskom klubu „Ogulin“ za 50 godišnji rad na promicanju tenisa u Ogulinu i odgoju mladih tenisača

Zahvalnice - 2010. godine

 


 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TURKOVIĆI

Grad Ogulin dodjeljuje priznanje za stvaralački rad Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Turkovići za 50. obljetnicu djelovanja i izuzetan doprinos u promicanju vatrogastva.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Turkovići osnovano je davne 1960. godine. Kroz proteklih 50 godina Društvo je kontinuirano obavljalo svoju osnovnu djelatnost, preventivu, operativu, organizacijsku i sve druge djelatnosti.

Društvo danas broji 120 operativnih članova starosti od 18 do 60 godina od kojih su 23 žene.  Poklanja se velika pozornost stručnom osposobljavanju kadrova tako da  sa  položenim vatrogasnim ispitom ima 52 člana i 20 vatrogasaca I. klase, 3 dočasnika, 5 dočasnika I. klase, 2 časnika, 2 časnika I. klase i 1 počasni viši vatrogasni časnik.  Posebno treba naglasiti da u Društvu danas djeluje 25-tero djece od 6 do 12 godina, koji postižu značajne rezultate na vatrogasnim natjecanjima tako da se za budućnost Društva ne treba brinuti.

Strpljivo i uporno, uglavnom vlastitim radom, te  uz pomoć Vatrogasne zajednice, Grada Ogulina, sponzora i donatora, društvo je postepeno ostvarilo uvjete za rad i kompletiralo opremu.

Danas Dobrovoljno vatrogasno društvo Turkovići ima u vlasništvu vatrogasni dom i vatrogasno spremište sa neophodnom vatrogasnom opremom i kombi vozilom.

Sve to pokazuje da je DVD Turkovići opremom, osposobljenošću i kadrovima jedno od boljih vatrogasnih društava Vatrogasne zajednice Ogulin i da je sposobno intervenirati u svakom požaru.
 


 

PRIZNANJE GOSPODINU IVANU SALOPEKU

Grad Ogulin dodjeljuje priznanje magistru znanosti gospodinu Ivanu Salopeku za postignuća na području biljne genetike, prikupljanju glazbenog tradicijskog blaga ogulinskog kraja i ljubavi prema Ogulinu.

Gospodin Ivan Salopek rođen je 5. ožujka 1941. godine u Ogulinu. Osnovnu  školu i gimnaziju  završio je u Ogulinu, a Poljoprivredni fakultet i znanstveni magisterij iz područja biljne genetike i oplemenjivanja bilja u Zagrebu.

Zapošljava se u Institutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja u Zavodu za krumpir Stara Sušica, gdje radi na kreiranju novih sorata krumpira, proizvodnji sjemena, te se na tom polju višestruko znanstveno i stručno usavršava u inozemstvu. Priznato mu je 9 novih sorata krumpira.

Uspostavom samostalne i neovisne Republike Hrvatske  zalaže se za realizaciju niza projekata kao što je osnivanje  Savjetodavne službe za poljoprivredu za općine Ogulin, Vrbovsko, Delnice i Čabar, Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu Hrvatske, pokreće rad 12 sirana i podizanje ekoloških  voćnjaka.

Za vrijeme Domovinskog rata zajedno sa Karitasom riječko -senjske nadbiskupije osniva Centar za ratnu proizvodnju hrane, koji je proizveo oko 2.000 vagona hrane za izbjeglice i prognanike, a u dva mandata je bio član Poglavarstva Karlovačke županije zadužen za poljoprivredu.

Djelovanje gospodina Salopeka nije se zadržalo samo na usko stručnom i znanstvenom radu, već je njegova svestranost pokazala interes djelovanja i na kulturnom polju.

Uz svoj stručni rad na području poljoprivrede bavio se i narodnom glazbom.

Godinama, od gimnazijskih dana skupljao je  glazbeno tradicijsko blago ogulinskog kraja. Bio je  osnivač i prvi predsjednik Ogranka Matice hrvatske Ogulin, te nakon gušenja Hrvatskog proljeća sve su aktivnosti  bile ugašene što je imalo utjecaja na daljnji rad  gospodina Salopeka. Iako fizički daleko, dušom i srcem uvijek prisutan u Ogulinu, nastojao je prikupljati po ogulinskim selima  pučke pjesme, koje su  svoje mjesto od zaborava našle u knjizi  "Ogulinske pučke pjesme" u izdanju Matice hrvatske Ogranak Ogulin u srpnju ove 2010. godine.

Za sav njegov rad i stručnu pomoć, za sva njegova nastojanja da spasi od zaborava kulturno blago Ogulina i za ljubav prema rodnom kraju, Grad Ogulin mu se odužuje priznanjem za stvaralački rad.
 


 

TENISKI KLUB OGULIN

Grad Ogulin dodjeljuje priznanje za stvaralački rad Teniskom klubu Ogulin za 50 godina kontinuiranog djelovanja na promicanju tenisa i odgoju mladih tenisača.
 
1960. godine, nakon povremenog igranja tenisa na tzv. "Crvenom igralištu" teniski entuzijasti dovršili su gradnju teniskog igrališta iza "nove" pošte te se tenis počeo organizirano igrati u okviru tad osnovane Teniske sekcije Društva za tjelesni odgoj Partizan Ogulin.
 
1964. godine teniska sekcija primljena je u sustav Sportskog društva "Jedinstvo" Ogulin pod nazivom Tenis klub Sportskog društva "Jedinstvo" Ogulin.
 
Kratko razdoblje od 1974. do 1976., teniski klub djeluje pod nazivom Teniski klub "Željezničar-Jedinstvo" Karlovac-Ogulin da bi po razdruživanju s klubom iz Karlovca od 1976. do 1992. djelovao kao Teniski klub Jedinstvo Ogulin.
 
Od 1992. Klub djeluje pod današnjim nazivom Teniski klub Ogulin.
 
U 50 godina postojanja Teniski klub kao predsjednici su vodila četiri ugledna Ogulinca: dr. Ante Krstić do 1964., Franjo Bognar do 1970., Petar Pavić do 1990. i dr. Marijan Magdić od 1990. do danas.
 
Pod vodstvom dr. Marijana Magdića i najbližih suradnika Petra Pavića, Pere Mihelčića i Maria Pavića tenis u Ogulinu doživljava puni zamah.
 
Članovi kluba dobrovoljnim radom uz pomoć Grada Ogulina od 1990. do 1993. sudjeluju u izgradnji današnjeg Teniskog centra.
 
Cjelovita vizija razvoja tenisa ostvaruje se 2007. kada se sredstvima Grada Ogulina gradi teniska dvorana, jedinstvena u Republici Hrvatskoj.
 
Niz igrača pisalo je povijest Kluba, a svakako treba istaknuti Gordanu Vukobratić, Nadu Boljfetić, Vlastu Rajak, Nedu Frković, Klaru Salopek, Ivanu Papež, Petru Maravić, Teu Pavić, Antu Boljfetića, Krešu Tonkovića, Tomislava Luketića, Nevena Pavića, Denisa Mamulu, Domagoja i Hrvoja Magdića, Srečka Domitrovića, Hrvoja Jeraka, Antonia Salopeka, Dinu Salopeka i posebno Antu Pavića koje je ogulinski tenis uvrstio na svjetsku tenisku kartu.

Velike vrijednosti i izuzetni športski rezultati kojima su članovi Teniskog kluba oplemenili svoj grad razlog su zbog kojeg im Grad Ogulin dodjeljuje ovo priznanje.

Grad Ogulin

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza