Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Prostorni plan (PPUG)

 

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Izvješće o JAVNOJ RASPRAVI III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina - 02.02.2017. 

 

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina - 22.12.2016.

Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove Grada Ogulina, objavio je JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina, te stavlja na javni uvid Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina.

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina >>>>

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina:
1. III ID PPUG OGULIN - PRIJEDLOG PLANA - Provedbene odredbe - razlikovni tekst >>>>
2. III ID PPUG OGULIN - PRIJEDLOG PLANA - Obrazloženje - razlikovni tekst >>>>
3. III ID PPUG OGULIN - PRIJEDLOG PLANA - Sažetak za javnost >>>>

Karte građevinskih područja _5000:
V1-1_g.p.-k.o.donje_dubrave1 >>>>
V1-2_g.p.-k.o.donje_dubrave2 >>>>
V1-3_g.p.-k.o.donje_dubrave3 >>>>
V1-4_g.p.-k.o.gornje_dubrave1 >>>>
V1-5_g.p.-k.o.gornje_dubrave2 >>>>
V1-6_g.p.-k.o.gornje_dubrave3 >>>>
V1-7_g.p.-k.o.popovo_selo1 >>>>
V1-8_g.p.-k.o.popovo_selo2 >>>>
V1-9_g.p.-k.o.ponikve1 >>>>
V1-10_g.p.-k.o.ponikve2 >>>>
V1-11_g.p.-k.o.hreljin_ogulinski >>>>
V1-12_g.p.-k.o.ogulin1 >>>>
V1-13_g.p.-k.o.ogulin2 >>>>
V1-14_g.p.-k.o.ogulin3 >>>>
V1-15_g.p.-k.o.otok_ostarijski1 >>>>
V1-16_g.p.-k.o.otok_ostarijski2 >>>>
V1-17_g.p.-k.o.sveti_petar_ogulinski1 >>>>
V1-18_g.p.-k.o.sveti_petar_ogulinski2 >>>>
V1-19_g.p.-k.o.sveti_petar_ogulinski3 >>>>
V1-20_g.p.-k.o.potok_musulinski >>>>
V1-21_g.p.-k.o.vitunj1 >>>>
V1-22_g.p.-k.o.vitunj2 >>>>
V1-23_g.p.-k.o.jasenak1 >>>>
V1-24_g.p.-k.o.jasenak2 >>>>
V1-25_g.p.-k.o.jasenak3 >>>>
V1-26_g.p.-k.o.zagorje1 >>>>
V1-27_g.p.-k.o.zagorje2 >>>>
V1-28_g.p.-k.o.dreznica1 >>>>
V1-29_g.p.-k.o.dreznica2 >>>>
V1-30_g.p.-k.o.dreznica3 >>>>
V1-31_g.p.-k.o.dreznica4 >>>>
V1-32_g.p.-k.o.dreznica5 >>>>
V1-33_g.p.-k.o.dreznica6 >>>>
V1-34_g.p.-k.o.dreznica7 >>>>

Karte namjene, zaštite i infrastrukture 25000:
25000_sve_uklop >>>>
PrijedlogPlana_25000_namjena >>>>
PrijedlogPlana_25000_zastita >>>>
PrijedlogPlana_25000infra_(2.1) >>>>
PrijedlogPlana_25000infra_(2.2) >>>>

Obrazac za davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja >>>>

 

===================================================

Urbanistički plan uređenja Sabljaci – UPU 8 - 12.10.2016.


Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sabljaci – UPU 8 >>>>
Knjiga 1 – Odredbe za provođenje >>>>

Grafički dio:
Karta 1 – Korištenje i namjena >>>>
karta 2A – Promet >>>>
Karta 2B – telekomunikacije >>>>
Karta 2C – elektroopskrba >>>>
Karta 2D – vodnogospodarski sustav >>>>
Karta 2E – odvodnja >>>>
Karta 3 – uvjeti korištenja >>>>
Karta 4A - oblici korištenja >>>>
karta 4B – način gradnje >>>>PPU Grada Ogulina - Usvojeni dio - 1.10.2011.

 

OPĆI DIO

ppug-ogulin_prilog-C-I_tablica2-(63KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-I_tablica3-(83KB) >>>>
ppug-ogulin_naslovnica-(90KB) >>>>
ppug-ogulin_izjava-i-rjesenje-o-imenovanju-(94KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-I_tablica1-(115KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XII_odluka-o-utvrdivanju-konacnog-prijedloga-(126KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XV_odluka-o-donosenju-(137KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XIV_odluka-o-izmjenama-i-dopunama-odluke_48_10-(236KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XIV_odluka-o-izradi_31_08-(273KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-VIII_odluka-o-utvrdiv-prijedl-plana-za-jav-raspr-(381KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XIII_suglasnost-zupana-(416KB) >>>>
ppug-ogulin_A-(668KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XVI_evidencija-postupka-izrade-i-donosenja-(1.737KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XI_suglasnosti-i-misljenja-(3.021KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-X_izvjesce-o-ponovnoj-javnoj-raspravi-(4.101KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-IX_izvjesce-o-javnoj-raspravi-(6.435KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-VII_izvjesce-o-prethodnoj-raspravi--(7.428KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-III_zahtjevi-i-misljena_odluka-2008-(19.802KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-III_zahtjevi-i-mislj_izmj-i-dopuna-odluke-2011-(20.559KB) >>>>

 

PPUG-OGULIN-GRAFIČKI DIO

List-1-(14.606KB) >>>>
List-2.1-(13.356KB) >>>>
List-2.2-(14.230KB) >>>>
List-3-(13.090KB) >>>>
List-4A-(5.281KB) >>>>
List-4B-(5.517KB) >>>>
List-4C-(9.542KB) >>>>
List-4E-(6.679KB) >>>>
List-D-(4.027KB) >>>>

 

PPUG-OGULIN PRILOG C II IZVOD IZ PPUG-A
1-(12.092KB) >>>>
2.1-(12.775KB) >>>>
2.2-(13.764KB) >>>>
3-(13.066KB) >>>>
4.A-(4.947KB) >>>>
4.B-(4.810KB) >>>>
4.C-(9.316KB) >>>>
4.D-(3.588KB) >>>>
4.E-(3.249KB) >>>>

 

PPUG-OGULIN PRILOG C VI IZVOD IZ PPKZ-A

Izvod iz-PPKZ_1.0_sustav-sredisnjih-naselja-i-razvojnih-sredista-(2.572KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_1.1_administrativna-sredista-i-razvrstaj-drzavnih-i-zupanijskih-cesta-(2.468KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_1.2_ prostori-za-razvoj-i-uredenje-(3.151KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_1.3_promet-posta-i-telekomunikacije-(2.640KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_2.1_energetski-sustav-(2.503KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_2.2_vodnogospodarski-sustav-(2.593KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_3.1_uvjeti-koristenja-(2.929KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_3.2_podrucja-posebnih-ogranicenja-u-koristenju-(2.697KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_3.3_podrucja-primjene-posebnih-mjera-uredenja-i-zastite-(2.465KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_odluka-(717KB) >>>>

 

======================================
======================================

PPU Grada Ogulina - 29.8.2009.

PPUG_ogulina.pdf 13,4 MB >>>>
list4-1 donje-dubrave - 330 kB >>>>
list4-2 donje-dubrave - 255 kB >>>>
list4-3 donje-dubrave - 657 kB >>>>
list4-4 gornje-dubrave - 515 kB >>>>
list4-5 gornje-dubrave - 760 kB >>>>
list4-6 gornje-dubrave - 309 kB >>>>
list4-7 popovo-selo - 625 kB >>>>
list4-8 popovo-selo - 446 kB >>>>
list4-9 ponikve - 508 kB >>>>
list4-10 ponikve - 121 kB >>>>
list4-11 hreljin-ogulinski - 438 kB >>>>
list4-12 ogulin - 2,4 MB >>>>
list4-13 ogulin – 4 MB >>>>
list4-14 ogulin – 1,13 MB >>>>
list4-15 otok-ostarijski - 380 kB >>>>
list4-16 otok-ostarijski - 655 kB >>>>
list4-17 petar-ogulinski - 136 kB >>>>
list4-18 petar-ogulinski - 558 kB >>>>
list4-19 petar-ogulinski - 304 kB >>>>
list4-20 potok-musulinski - 301 kB >>>>
list4-21 vitunj - 355 kB >>>>
list4-22 vitunj - 489 kB >>>>
list4-23 jasenak - 237 kB >>>>
list4-24 jasenak - 427 kB >>>>
list4-25 jasenak - 517 kB >>>>
list4-26 zagorje - 977 kB >>>>
list4-27 zagorje - 673 kB >>>>
list4-28 dreznica - 303 kB >>>>
list4-29 dreznica - 423 kB >>>>
list4-30 dreznica - 596 kB >>>>
list4-31 dreznica - 392 kB >>>>
list4-32 dreznica - 644 kB >>>>
list4-33 dreznica - 940 kB >>>>
list4-34 dreznica - 651 kB >>>>

 


UPU Grada Ogulina

154_poprecni-presjeci-ulica – 43 kB >>>>
155_poprecni-presjeci-ulica – 44 kB >>>>
156_poprecni-presjeci-ulica - 61 kB >>>>
158_poprecni-presjeci-ulica – 240 kB >>>>
159_poprecni-presjeci-ulica – 134 kB >>>>
160_poprecni-presjeci-ulica – 169 kB >>>>
161_poprecni-presjeci-ulica – 98 kB >>>>
1_koristenje-i-namjena-povrsina – 10,4 MB >>>>
2.1_promet.pdf – 10 MB >>>>
2.2_posta-i-telekomunikacije – 9,7 MB >>>>
2.3_energetski-sustav - 9,7 MB >>>>
2.4_koristenje-voda - 9,6 MB >>>>
2.5_odvodnja-otpadnih-voda - 9,7 MB >>>>
3.2_podruc-posebnih-ogran.-u-koristenju – 9,7 MB >>>>
4.1_oblici-koristenja - 10 MB >>>>
4.2_nacin-gradnje - 10 MB >>>>
UPU_Ogulin-mali_naslovni - 72 kB >>>>
UPU-Ogulin-naslovnica - 103 kB >>>>
UPU-Ogulin-sastavnica - 100 kB >>>>
UPU_Ogulin-tekst-i-odredbe - 2 MB >>>>

 

Dokumenti su u "dwf" ili "pdf" formatu. Za prikaz na monitoru morate imati odgovarajuće instalirane programe koje po potrebi možete besplatno preuzeti s interneta.

Program za čitanje "PDF" datoteka možete skinuti ovdje: http://get.adobe.com/reader/

Besplatan program za otvaranje "DWF" datoteka nalazi se na web adresi: http://dwfcommunity.autodesk.com/products/autodesk-dwf-viewer.html

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza