Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Članovi
 
 
Gradski koordinacijski odbor imenovan 14.03.2006.
Anđelka Salopek, predsjednica
Karmela Matić, članica
Ivanka Turković, članica
Dubravka Šlat, članica
Sanja Dubić, članica
Nada Božičević, članica
Karolina Svilić Jurčić, članica
 
 
Gradski koordinacijski odbor imenovan 14.03.2006.
Zdravko Borić - predsjednik - Društvo Naša djeca Ogulin
Alenka Lovnički - član - O.Š. Ivane Brlić Mažuranić Ogulin
Vesna Seljan Milčić – član - Centar za socijalnu skrb Ogulin
Mario Pavić – član - Športska zajednica Grada Ogulina
Marijanka Cindrić Županić – član - Općinski sud Ogulin
Željko Stipetić – član - Policijska postaja Ogulin
Nikolina Luketić – član - Pučko otvoreno učilište Ogulin
Karmela Matić – član - Grad Ogulin
Milkica Trninić- Udruga roditelja, djece i mladeži Ogulin


Gradski koordinacijski odbor imenovan 17.03.2004.
Zdravko Borić - predsjednik - Društvo Naša djeca Ogulin
Petar Jaković - član - O.Š. Ivane Brlić Mažuranić Ogulin
Višnja Turkalj – član - Centar za socijalnu skrb Ogulin
Tihomil Pavlović – član - Zajednica športskih udruga Ogulin
Đurđa Lipošćak – član - Općinski sud Ogulin
Željko Stipetić – član - Policijska postaja Ogulin
Nikolina Luketić – član - Pučko otvoreno učilište Ogulin
Karmela Matić - član - Grad Ogulin
Milkica Trninić - Udruga roditelja, djece i mladeži Ogulin
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza