Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
DPD sv. Rok

Na večernjim druženjima i razgovorima u kući Jure Magdića u Lomostu kbr. 80., 1921. godine Lomošćani su prihvatili ideju gospodina Antuna Petrušića iz Lomosta kbr. 53., o osnutku DPD-a u Lomostu. Za svog zaštitnika su uzeli sv. Roka, po istoimenoj kapeli u Lomostu.

Antun Petrušić

 

Gospodin Antun Petrušić (Antić) 1868 - 1938, pradjeda današnjeg predsjednika DPD-a gospodina Mladena Petrušića, imenovan je predsjednikom, a kao povratnik iz Amerike znao je zadaće takvih društava.

 

 

Društvo bi u slučajevima nevolje pružalo materijalnu i duhovnu pomoć.

Zastavu krase 74 zlatna čavla, a zlatom i svilom 1936. godine izvezle su je časne sestre reda sv. Vinka iz Zagreba. Iste godine na Rokovu, zastavu je posvetio crikvenički župnik Anton Rigoni. Kuma zastavi je bila Lomošćanka Ema Stipetić-Manina.


 Zastava DPD-a sv. Rok
Zastava Dobrotvornog podupirajućeg društva Sv. Rok

Te 1921. godine, Društvo je djelovalo bez odobrenja nadležnih vlasti iz Zagreba.Prva pravila Društva, kao službeni početak djelovanja, određena su i prihvaćena na Ustanovnoj skupštini 15. prosinca 1922., a odobrena su od Pokrajinske uprave u Zagrebu 8. veljače 1923. rješenjem br. 2893.

Tek tada je izabran prvi redoviti Upravni odbor:

Edo Magdić - predsjednik
Joso Kurelac - tajnik
Ivan Stipetić - blagajnik
Tomo Stipetić - računovođa


U gostionici "Drvodelić" priređena je prva društvena zabava, što je bila i prva zabava koju su priređivala dobrotvorna potporna društva Ogulina.

1924. broj članova Društava od kraja 1921. povećao se s 40-tak na 64 člana, a za predsjednika je izabran pokretač osnivanja Društva gospodin Antun Petrušić (Antić).

Prigodom godišnje revizije djelovanja DPD sv. Rok, 1933. godine prihvaćen je prijedlog prosvjetnog predsjednika vlč. Dragutina Kukalja, da se započne gradnja društvenog doma. U tu svrhu je u lipnju 1933. kupljeno zemljište od Rozalije (r. Petrušić) Bachratti za 20 tisuća dinara.

16. kolovoza 1933. na dan sv. Roka, održana je prva vrtna zabava na vlastitom zemljištu koja postaje tradicionalna.

U rujnu iste godine Josip Marković - Parmak iz Prapuća započinje s gradnjom lomošćanskog doma, čija je gradnja već krajem listopada bio skoro završena. Troškovi gradnje iznosili su 57 tisuća i 550 dinara.

Dom je svečano otvoren 26. studenog 1933. uz prisutnost brojnih Lomošćana i građana Ogulina, crkvenih, društvenih i vojnih predstavnika.

Na glavnoj skupštini DPD-a sv. Rok, 6. siječnja 1938. je odlučeno da se postojeća zgrada lomošćanskog doma proširi i nadogradi. Nadogradnja je izvršena dobivenim zajmom od nadležnih vlasti u Zagrebu u iznosu od 20 tisuća dinara. Nadogradnja je izvedena prema nacrtu gospodina Milana Vučkovića i dom je dobio tada današnji izgled.

U prostorima Doma sv. Rok 1939. smjestila se dvorazredna Pučka škola, na žalost kratko, jer se u Dom uselila vojska. Nakon završetka II. svj. rata, država je zabranila djelovanje svih dobrotvornih i sličnih društava, a sva pokretna i nepokretna imovina postala je državno vlasništvo.

Nakon 1990. godine stvorene su mogućnosti za obnovu rada DPD-a sv. Rok i 4. kolovoza 1991. godine Društvo održava Obnoviteljsku skupštinu na kojoj su se okupila 84 člana, a za presjednika je izabran Juraj Petrušić (otac današnjeg predsjednika i unuk osnivača DPD-a Antuna Antića Petrušića)

Odlika ovog društva iskazala se u humanitarnom, socijalnom, kulturnom i ostalom djelovanju, pisalo se o njemu u domaćem i u tisku iseljenih Hrvata. Posebno se Društvo iskazalo u pomoći prilikom velike poplave u Ogulinu u lipnju 1939. godine.

 

Mladen Petrušić
Ogulin, Lomost, Kut 11
Tel.: 047 / 531 890
Mob.: 098 / 744 850

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza