Republika Hrvatska

Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/19-01/94
URBROJ: 2133/02-02-19-1
Ogulin, 06. lipnja 2019.

 

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2018. godinu
2. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin
3. Aktualni sat,
4. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2018. godinu,
5. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin za 2018.godinu,
6. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2018. godinu
7. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2018. godinu,
8. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2018. godinu
9. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2018. godinu,
10. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2018. godinu,
11. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ Ogulin za 2018.godinu,
12. Izvješće o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2018. godinu,
13. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u 2018. godini,
14. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2018. godinu,
15. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2018. godinu,
16. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2018. godinu,
17. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2019. godinu
18. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
19. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2017. godini,
20. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna
22. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj 2019. godine

 


Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javiti na broj telefona 047659021.


 
Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

 

 

 

 

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza