Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Spomen na Ogulin vezan je za 1500. godinu i ime jednog od najslavnijih članova obitelji Frankopan, kneza Bernardina Frankopana, koji je nakon što su Turci 1493. godine opustošili Modruš, dao izgraditi novu utvrdu - kaštel Ogulin

 

Stari frankopanski kastel Ogulin
Stari frankopanski kaštel Ogulin
 
Ime mu, vjerojatno, potječe od latinske riječi "ob gula", što znači ždrijelo ili ponor. Uz tu pretpostavku, izvedenica se odnosi na ponor rijeke Dobre u gradu Ogulinu.

Već 1553. godine Ogulin je dospio u kraljevske ruke i do 1570. godine imao posadu od samo nekoliko vojnika. Ogulin je tako dobio vojnu posadu prije Siska i Karlovca.

Izgradnjom željezničke pruge Zagreb-Rijeka 1873. godine, počinje demografski i gospodarski razvitak Grada.

Tijekom Domovinskog rata, od 1991. do 1995. godine, ogulinski kraj je branila slavna 143. ogulinska brigada Hrvatske vojske.

Ogulin obilježava svoj Dan grada 14. rujna, na dan Uzvišenja Sv. Križa.
Ogulinske šume
Pogled s Bjelolasice na šumsko bogatstvo i Klek

 

U ogulinskom kraju šumom je pokriveno preko 65.000 ha površine, tj. oko 60 % svih površina. Ukupne zalihe drvne mase na području, kojim gospodari javno poduzeće "Hrvatske šume" (Upravna šuma Ogulin), iznose preko 13 mil. m3, a godišnji bruto sječivi prirast kreće se oko 180.000 m3 drvne mase.


U svijetu se, osobito u finalnoj preradi drveta, visoko cijeni ogulinska podkapelska bukva.

Većina poduzeća iz drvne industrije su potpuno privatizirana, dobro organizirana i pripravna za kooperaciju s drugim proizvođačima.

Bogata tradicija u primarnoj i finalnoj preradi drva najvažniji je potencijal za budući gospodarski razvitak kraja.

U Ogulinu danas posluje oko 500 gospodarskih subjekata koji se pretežno bave trgovinskom i ugostiteljskom djelatnošću. Najvažnije gospodarske grane su: promet, industrija, turizam, poljoprivreda, šumarstvo i građevinarstvo. Oko 5.500 radnika nalazi zaposlenje u tim djelatnostima. Od toga je oko 1000 radnika zaposleno u neprivrednim djelatnostima.


U Ogulinu djeluje i Udruženje obrtnika.

Od 1990. godine gospodarski se razvitak grada odvija u izmijenjenom vlasničkom ambijentu, što omogućava i potencijalnim ulagačima da i oni lakše zadovolje svoj interes.

Šire područje Ogulina sa svojim temeljnim obilježjima prostora, veličine i prometne povezanosti, predstavlja prirodno zemljopisni i gospodarski cjelovitu subregiju unutar Karlovačke županije.

Ogulin na pola puta izmedu Zagreba i Rijeke
Ogulin na pola puta između Rijeke i Zagreba

Ogulinski kraj temelji svoj razvitak i zaposlenost na preradi drva u malim i srednjim poduzećima s obzirom na raspoloživi bogati šumski fond (preko 80% svih površina), ali i na razvitku poljoprivrede i iskoristivosti obradivih površina (oko 12 % površina) i obilju livada i pašnjaka (oko 28 % površina) za razvitak stočarstva.

S obzirom na prirodne ljepote ogulinskoga kraja, značajne su mogućnosti gospodarskog razvitka u turizmu, za koji se očekuje da će u ogulinskom kraju postati sve popularniji.

Značajni zamah u razvitku gospodarstva u posljednje vrijeme daju obrtnici i mali poduzetnici.

 

obrtnička zastava
Originalna obrtnička zastava iz 1908. g.
 

Na ulazu u naš grad, postavljena je ploča s imenima gradova prijatelja.
 

Grad Ogulin potpisao je sporazum o prijateljstvu i suradnji s Dombovarom, gradom u Mađarskoj i s Polačom, općinom u Zadarskoj županiji na cesti između Benkovca i Biograda na moru.

POVIJEST KNJIŽNICE

 
- 1846. u jednom pismu napisanom Ljudevitu Gaju, navodi se djelovanje ove ustanove.
- 1894. objavljena su Pravila Društva čitaonice Ogulinske.
- 1913. narodna je čitaonica smještena u svratištu "K Frankopanu".
Unutrašnjost knjižnice          
- 1954. Narodni odbor grada Ogulina osniva Gradsku knjižnicu.
- 1962. Knjižnica se pripaja Radničkom sveučilištu u čijoj je zgradi i smještena.
- 1979. Knjižnica se seli u novi prostor u kojem je i danas, a to je zgrada u krugu Frankopanskog kaštela.
- 26. lipnja 2000. osnovana je i samostalna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Ogulin, a osnovao ju je grad Ogulin.
- 2001. potpuno je kompjutorizirana obrada i posudba građe.

USTROJ KNJIŽNICE

- Čitaonica priručne zbirke (enciklopedije, rječnici, leksikoni, antologije, priručnici), čitaonica časopisa i dnevnog tiska.
- Odjel za odrasle (znanstveno popularna literatura i beletristika), odjel za djecu i mladež (knjige za djecu predškolske, školske dobi i za mladež sa znanstveno-popularnim knjigama) sve u slobodnom pristupu, kompjuterska radionica i igraonica i terminal za pristup Internetu. Sve se to nalazi u jednom prostoru.
- Studijski odjel.
ČLANSTVO I FOND
- Za učlanjenje je potrebna osobna iskaznica i upisnina od: 50.00 kn za odrasle i 25.00 kn za djecu. Članska iskaznica vrijedi godinu dana od upisa ili obnove članstva.
- Moguće je posuditi najviše tri naslova. Rok posudbe je 20 dana, a moguće je telefonski
produžiti rok na još 20 dana (osim školske lektire). Zakasnina nakon dozvoljenog roka je 0.50 kn po danu i po knjizi.
- Trenutačno u knjižnici ima 24 681 knjiga, a od toga 10637 svezaka beletristike, 9 593
svezaka stručne i priručne literature, a ostatak je dječja literatura.
- Najveći dio fonda je u slobodnom pristupu, što znači da željeni naslov korisnik može sam pronaći na policama koje su mu dostupne. Na policama u slobodnom pristupu je smještena sva beletristika, raspoređena po književnostima pojedinih naroda. Ostala djela su raspoređena po disciplinama i granama znanosti, a isto se nalaze u slobodnom pristupu.
Knjige unutar jedne nacionalne književnosti ili jedne stručne skupine na polici su poredane po abecednom redu prezimena autora.
Sav knjižni fond se može pretraživati i u kompjutorskoj bazi podataka i to po:
PREZIMENU AUTORA, NASLOVU KNJIGE, UDK.

USLUGE
- Veći dio fonda je moguće posuditi izvan Knjižnice.
- Časopisima i priručnom zbirkom (enciklopedije, rječnici, leksikoni, priručnici, antologije)
moguće se je koristiti samo unutar knjižnice. Iz tih publikacija je moguće fotokopirati (0.50 kn po stranici) ili skenirati na svoju disketu.
- Pristup Internetu je moguć sa svih kompjutora namijenjenih korisnicima (5 mjesta, 10.00 kn/sat). Osnovnu poduku iz korištenja programa za pretraživanje Interneta korisnicima će pružiti djelatnici Knjižnice.           

          Rad na računalima
- Korisnici se mogu koristiti zbirkom CD-romova (edukativni CD-romovi i igrice).
- Knjige kojih trenutačno nema u Knjižnici mogu se rezervirati uz cijenu od 2.00 kn po knjizi.
 

Upoznavanje s tajnama upotrebe računala
 
OSOBLJE KNJIŽNICE
- Ravnatelj - diplomirani knjižničar 1 zaposlenik.
- Pomoćni knjižničar 1 zaposlenik.


RADNO VRIJEME
Ponedjeljak: 7.30-15.00
Utorak: 12.00-19.00
Srijeda: 7.30-15.00
Četvrtak: 12.00-19.00
Petak: 7.30-15.00
Subota: 8.30-12.00


TELEFON, ADRESA, FAX, E-MAIL ADRESA
- Narodna knjižnica i čitaonica Ogulin, Trg hrvatskih rodoljuba 2
- Tel./fax: 047 522 170
- E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik