Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova


Udruga ogulinskih studenata osnovana je 5. siječnja 2004.
 

Predsjedništvo Udruge
Osnovana Udruga ogulinskih studenata

Osnivačka skupština Udruge ogulinskih studenata održana je 5.01.2004. godine u 17.00 sati. U prostorijama Obrtničke i tehničke Ogulin škole okupio se velik broj studenata koji su potvrdili potrebu za osnivanjem ovakve udruge. Za predsjednicu UOS-a izabrana je Blanka Poljak. Ona je jedna od najzaslužnijh za pokretanje udruge kao i za izradu Statuta koji je prihvaćen na skupštini. Na skupštini je izabran glavni tajnik, Dubravko Dragičević i potpredsjednik Udruge Mario Zrnić i Nadzorni Odbor. Glavni cilj Udruge je povezivanje svih studenata Ogulina na svim sveučilištima Hrvatske.

Udruga ogulinskih studenata

GSS stanica ogulin - 091 721 0003

Hrvatska gorska služba spašavanja Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je dragovoljna služba spašavanja javnog karaktera, čiji su osnovni zadaci: spašavanje i pružanje prve pomoći unesrećenima na nepristupačnom području udaljenom od prometnica, prvenstveno u planinama i spelološkim objektima, zatim sprečavanje nesreća u planinama, te spašavanje i pružanje prve pomoći u slučajevima kod kojih pri spašavnju treba primjeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavnje u planinama i speleološkim objektima. Osim toga još joj je zadatak, da štiti planinsku floru i faunu, prirodne rijetkosti, planinske kao i ostale javne objekte u planinama. Više o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja pogledajte na web stranici www.gss.hr

Jedna od vježbi
Jedna od vježbi iznad Đulinog ponora

 

Stanica Hrvatske gorske službe spašavanja u Ogulinu, osnovana je 1964. godine. Danas broji oko 30-tak članova. Neki od prioriteta naše stanice su da redovito osigurava pustolovne utrke, odrađuje dežurstvo na skijalištu HOC Bjelolasice, NP Paklenica, prisustvuje u akcijama spašavanja ljudskih života itd.
 

pružanje pomoći
Pružanje pomoći

Danas je stanica Ogulin registrirana u sklopu civilne zaštite kao specijalizirana postrojba za spašavanje u nepristupačnim predjelima.
 

Transport unesrećenog
Transport unesrećenog do vozila hitne pomoći

Svi članovi GSS-a Ogulin su volonteri, iskusni alpinisti, speleolozi i skijaši koji za akcije spašavanja i sve svoje vježbe ne dobivaju nikakvu novčanu naknadu.

GSS stanica ogulin - 091 721 0003

Sportski život grada Ogulina odvija se u okviru Zajednice Sportskih udruga, koja okuplja preko trideset registriranih sportskih udruga (klubova).
Neki od sportskih klubova imaju i stoljetnu tradiciju, npr. planinarsko društvo, a po masovnosti i dugoj tradiciji posebno se ističe nogomet, kuglanje, rukomet, tenis, sportski ribolov ... (više o pojedinačnim klubovima...)
Vatrogasna zajednica grada Ogulina
Dobrovoljno vatrogasno društvo Grada utemeljeno je 1872. godine i na taj način se ubraja među prvih 10 vatrogasnih organizacija u Hrvatskoj.

Sva DVD-a ogulinskoga kraja udružena su u Vatrogasnu zajednicu grada Ogulina.

 

Sv Florijan

 

Društvo je organizirano na dobrovoljnim i profesionalnim temeljima.

Profesionalna postrojba ima 22 djelatna vatrogasca i djeluje u sastavu Vatrogasne postrojbe PU karlovačke.

Na teritorijalnom načelu djeluju DVD Ogulin, Oštarije, Tounj, Zagorje, Ribarići, Turkovići, Jasenak, Opća bolnica i Vuča vlakova Ogulin.

 


 

                                                                                        

 vježba vatrogasaca     

 Iz dokumentacije je razvidno, da je prvi zapovjednik Društva bio inženjer Rizner, koji je pripadao ogulinskoj pukovniji.
U vatrogasnom udruženju djeluju 704 aktivna člana i 182 člana vatrogasne mladeži.


 
Orkestad DVD-a
 
 
Kroz bogatu povijest, Društvo je bilo rasadnik vatrogasnih kadrova za Ogulin i širu okolicu, te organizator osnivanja brojnih Društava u okolnim mjestima.

 
     

U okviru Društva, osim operativne postrojbe, djeluju glazbena i kuglačka sekcija.

Društvo danas raspolaže novoizgrađenim domom, spremištem i najnužnijim vozilima i napravama za gašenje požara i pomoć pučanstvu za vrijeme elementarnih nepogoda.

 Frankopanski kaštel                                                  

 

U starom Frankopanskom kaštelu smješten je Zavičajni muzej  grada Ogulina s nekoliko bogatih muzejskih zbirki.

 

 


 Muzejske zbirke

 

Predmeti iz rimskoga i japodskog doba

 

U etnografskom odjelu ističu se predmeti iz tradicijske kulture ogulinskog kraja.

Predmeti iz rimskoga i japodskog doba, pronađeni na lokalitetima ogulinskoga kraja.
 
 


Tkalački stroj
 

Ovdje se mogu naći uporabni predmeti iz davne prošlosti, ali i predmeti koji bi i danas mogli biti u uporabi.
    


 

Arheološka zbirka

U arheološkom dijelu postave, posjetitelj će naći sadržaje iz starije prošlosti, vremena prapovijesti i antike.
Od arheloškog materijala izloženi su japodski i rimski nalazi pronađeni na širem području ogulinskog kraja.
  

 

Rimski konjić
 
 
Rimski konjić izložen u Zavičajnom muzeju star je preko 1.800 godina.
 
 
 


 Spomen soba Ivane Brlić Mažuranić
U muzeju je uređena i spomen soba poznate hrvatske književnice Ivane Brlić Mažuranić.
Ovim činom Ogulinci su joj odali počast za sva prekrasna djela koja su nastala iz njenog pera.
 

 

Alpinistička postava

Kao posebna zbirka, u muzeju je uređena alpinistička postava s građom o planinarstvu i alpinizmu u Hrvatskoj.

Prva bolnica na ogulinskom području djeluje od 1848. do 1897. godine kao vojna bolnica i djelomično kao civilna. Preseljenjem 1897. godine u zgradu Pukovnijske škole Ogulinske pukovnije formirana je i kao Opća civilna bolnica.

Danas opća bolnica Ogulin djeluje kao Županijska bolnica.

Opća bolnica Ogulin - pogled s juga
Opća bolnica Ogulin - pogled s juga

 

  BOLNIČKI ODJELI

 **kirurgija

Opća kirurgija
Traumatologija
Ortopedija
Oftalmologija
Otorinolaringoloija

 **interna

Kardiologija
Gastroenterologija
Dijabetologija
Hemodijaliza
Pulmologija
Neurologija
Dermatovenerologija
Psihijatrija
Fizikalna medicina i rehabilitacija

 **ginekologija i opstetricija
**pedijatrija
**anesteziologija s reanimacijom i središnjom JIL
 

SPECIJALISTIČKA DIJAGNOSTIKA

Endoskopska dijagnostika
Ultrazvučna dijagnostika
Radiologija
CT kompjuterizirana tomografija
EEG, Elektroencefalografija
EMG, Elektromiografija
Ergometrija
Pulmološka dijagnostika
Transfuzijska djelatnost
Mikrobiologija s parazitologijom
Laboratorijska dijagnostika
Kolonoskopija
Kolposkopija
Mamografija
Mijelografija
Color-Doppler
Holter
Refraktometrija
Biometrija oka
Audiometrija, Timpanometrija
Alergološka dijagnostika
Logoped

 


•    Od 1985 g. vrše se operacije proteze kuka
•    Od 1986 g. vrši se hemodijaliza
•    Od 1989 g. vrše se ugradnje intraokularnih leća
•    Od 1996 g. vrše se laparoskopske operacije žući
•    Od 2001 g. vrše se endoskopske ginekološke operacije
•    Od 2003 g. vrše se artroskopije koljena i proteze koljena

 

Područje koje pokriva:
Karlovačka županija
Ličko-senjska županija
Primorsko-goranska županija

Broj stanovnika koji gravitira:
50 000 stanovnika

Broj zaposlenih:
276 zaposlenih, od toga 42 liječnika

Bruto površina bolnice:
27 828 m2

Neto koristivi prostori nove zgrade:
12 542,65 m2

Kapacitet krevetne mreže:
220

Ugovoreni broj kreveta:
130
14 (broj kreveta u dnevnoj bolnici)
13 (broj kreveta na hemodijalizi)

Iskorištenost ugovorenih kreveta:
100%

Broj operacije godišnje:
cca 1000 (u općoj anesteziji)
cca 1400 ambulantnih

Broj poroda godišnje:
300

Ostvareni slučajevi godišnje:
7000 (ležećih)

Prosječna dužina ležanja:
8,1 dana

Broj ambulantnih pregleda i usluga:
cca 800 000 godišnje

 

Opća Bolnica Ogulin
Bolnička ulica 38
47300 Ogulin
Centrala
: 047/819-700


Grad Ogulin, kao jedno od poznatih upravno administrativnih sjedišta ovog kraja, oduvijek je bio sjedište sudbene vlasti.


Osim stvarne i mjesne nadležnosti, od 1. srpnja. 1997. godine Općinski sud ima i tzv. proširenu nadležnost za rješavanje predmeta iz kaznene i građanske oblasti, ostavinske predmete, teže izvanparnične predmete, ovršne predmete i ostale predmete s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske.

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik