Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 18. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17-01/ 173
URBROJ: 2133/02-02-17-1
Ogulin, 11.12.2017.

 

 

D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat - Odgovori na vijećnička pitanja: Hrvoje Magdić, Hrvoje Magdić 2, Juraj Belina, Milan Sabljak, Milan Sabljak 2, Sanjin Rodić, Željko Stipetić, Željko Stipetić 2, Zlata Kurelac, Zlata Kurelac 2.   Prva točka je skinuta s dnevnog reda.
2. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva BJELIN d.o.o. za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin -  zaključak >>  prijedlog Odluke >>   ponuda >>  Odluka >>
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ogulina - zaključak >>  prijedlog Odluke >> obrazloženje >>  Odluka >>
4. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu - zaključak >>  prijedlog Proračuna >>   obrazloženje >>  usvojeni Proračun >>
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu  -  zaključak >>   prijedlog Odluke >>  Odluka >>
6. Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. godini - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Odluka >>
7. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  - zaključak >>   prijedlog Programa >>  Program >>
9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu  - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
12. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
13. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2018. godini  - zaključak >> prijedlog Odluke >>  Program >>
17. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Ogulin za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >> Program >>
18. Prijedlog Odluke o porezima Grada Ogulina - zaključak >>  prijedlog Odluke >> obrazloženje >>  dodatak >>  Odluka >>
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Ogulina  - zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>  Odluka >>
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine     - zaključak >>   prijedlog Odluke >>  Odluka >>
21. Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje poslova zimske službe  - zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>  Odluka >>
22. Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Ogulina - zaključak >>  prijedlog Odluke >> Odluka >>
23. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2018. godinu  - zaključak >>  prijedlog Programa >> Zaključak Gradskog vijeća >>
24. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina  - zaključak >>  prijedlog Javnog poziva >>   dodatak >> Javni poziv >>
25. Prijedlog II. izmjena Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini  - zaključak >>  prijedlog izmjena Programa >>   dodatak >>  Program >>
26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja Ogulin  - zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>  Odluka >>
27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog  otvorenog učilišta Ogulin - prijedlog Zaključka >>  Zaključak >>
28. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna - prijedlog Zaključka >>  Zaključak >>
29. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskog područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj grada Ogulina  Odluka >>
30. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za listopad >> i studeni >> 2017. godine  Zaključak Gradskog vijeća >>
 
 Tonski zapis s 6. sjednice Gradskog vijeća:  prvi dio >> drugi dio >>
 Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća   zapisnik >>
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik