Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Škola Zagorje

Škola u Zagorju počinje radom 1835. godine kada u novoj školskoj zgradi sagrađenoj po nalogu Pukovnijskog zapovjedništva u Ogulinu, a pod nadzorom i upravom satnije u Modrušu počinje radom Pučka škola u Zagorju. Prije njenog osnivanja samo su djeca imućnijih roditelja pohađala školu i to Glavnu učionu u Ogulinu.

U početnom razdoblju rada škole, učitelja je biralo tvz. općinsko zastupništvo odnosno njezin starješina. Zagorski je učitelj dobivao plaću u Modrušu iz zagorske općinske blagajne i to 60 forinti godišnje te 6 hvati drva i stan u naravi. Iz tog vremena nema podatka o broju djece niti o imenima učitelja. Zna se da su prvi učitelji u zagorju bili straži meštri, kapulari i pirari.

 

Područna škola Zagorje
Područna škola Zagorje

Kao prvi stručni učitelj školske godine 1861./62. dolazi Vjekoslav Mlakar, učitelj koji je prije toga radio na Općinskoj početnoj školi u Ogulinu. U njegovo vrijeme održavani su godišnji ispiti za polaznike pučke škole koji su se održavali u cjeloj Vojnoj krajini i bili su sjajni. Prisustvovali su im viši vojni časnici iz zapovjedništva satnija kao predsjednici komisije, župnik kao vjeroučitelj i starješina mjesta. Od 1886. godine na godišnjim ispitima je na radu komisije sudjelovao tobože kao strukovnjak, ali u stvari kao "treće oko u glavi" nadučitelj Glavne učione iz Ogulina.

Krajem 19. stoljeća stanje je u školskim zgradama bilo loše pa je država poklanjala državne časničke zgrade za školske svrhe. Tako 1874. godine učenici iz loše i neadekvatne zgrade za školu sele u zidanu zgradu. Iz tog su vremena i prvi podaci o broju učenika. Broj učenika se prvi put spominje za školsku godinu 1889./90. i to 47 dječaka i 11 djevojčica ukupno 58 učenika. Broj učenika je na prijelazu u 20. stoljeće prvi puta prešao brojku 100. Te je godine bilo 113 učenika. Iako je broj djece u školi neprestano rastao, broj nepismene djece je i dalje bio velik jer je u to vrijeme udaljenost nekih zaseoka bila prevelika.

22.travnja 1907. učenici sele u novu zgradu. Školske godine 1917./18. škola u Zagorju bilježi 207 učenika, a školske godine 1928./29. stvara se trorazredna škola. 1929./30. školske godine škola broji 230 učenika.

Svi navedeni podaci su iz školske spomenice koja se vodila od 1884. godine. Na žalost od otvaranja trorazredne škole pa do kraja II. svjetskog rata nema podataka jer su tijekom II. svjetskog rata Nijemci zapalili jedan dio školske zgrade i spomenica je izgorjela zajedno s nekim matičnim knjigama.

Iz spomenice koja se nastavlja voditi 1950. godine vidljivo je da je zagorska škola u II. svjetskom ratu bila zatvorena dvije godine i da radom započinje 1945. godine kao četverorazredna škola. 1951. godine otvoren je i peti razred. Zatim peterogodišnja škola prerasta u šestogodišnju, 1956. godine u sedmogodišnju da bi 1957. postala osmogodišnja. Te godine nastavu pohađa 300 učenika.

Povećanjem broja razreda nastaje problem školskog prostora što se rješava na više načina: jedan učiteljski stan se adaptira u učionicu, pa drugi, unajmljuje se prazna seoska kuća, u učionicu se pretvara drvarnica…

Nekoliko godina nastava se odvija u tri smjene što je bilo teško jel tada još nije bilo električne rasvjete. Električna rasvjeta se uvodi u školsku zgradu tek 31. listopada 1964. godine. Zbog takvog stanja prostorom, 1970. godine je počela nadogradnja školske zgrade.

U vrijeme gradnje školske zgrade, elektrifikacije sela, izgradnje vodovoda i važnijih objekata u selu, upravitelj škole je bio učitelj Anton Mihaljević koji je bio pokretač u radu i napretku škole, sela i različitih udruga. Gospodin Mihaljević je, iako u mirovini od 1992. godine, prikupio podatke koje ovdje spominjemo.

Školske godine 1963./64. škola broji najveći broj učenika u povijesti 339 učenika. Od te godine broj učenika je u stalnom padu. Manji broj učenika po odjeljenjima omogućio je formiranje manjih učionica pa je 90-tih tijekom Domovinskog rata rad organiziran u jednoj smjeni što je u vrijeme uzbuna, granatiranja i opasnosti bilo veliko olakšanje i za djecu i za roditelje i za nastavnike jer su sva djeca dolazila u školu zajedno. Niko se nije po mraku vraćao kući.

Od školske godine 2000./01. broj učenika je nakon punih 100 godina pao ispod brojke 100.
Ove 2002./03. školske godine ima 93 učenika u 8 čistih razrednih odjela + 15 učenika u kombiniranom odjeljenju u Desmericama. Na žalost nema izgleda za povećanje broja učenika u skorije vrijeme.

Do 1978. godine škola u Zagorju je bila samostalna, a od školske godine 1978./79. postaje Područna škola Prve osnovne škole Ogulin što je pomoglo stručnosti u školi. Danas je stručnost u Područnoj školi Zagorje 100%, sve predmete od prvog do osmog razreda predaju stručni nastavnici.

U radu učenika i nastavnika nema većih problema. Problem je dotrajalost zgrade, nedostatak sportske dvorane, škola još nema centralno grijanje. Ipak ima i pomaka uzadnje tri godine izgrađeno je školsko igralište, preuređeni su nužnici za učenike i nema više "čučavaca", donacijom gospode mr. sc. Vinka Vukovića, i dipl. ing. geodezije Ivana Puškarića škola je dobila dva nova kompjutora. Uz pomoć Mjesnog odbora , vrijednih mještana i ravnatelja Prve osnovne škole Ogulin profesora Nikole Cindrića uređuje se nova školska učionica. Zahvaljujući velikom trudu i zalaganju domara Vilka Grgurića, kuhara Jure Rupčića i ravnatelja Nikole Cindrića preuređena je školska kuhinja – postavljene su podne i zidne pločice te kupljeni novi aparati.

Od ove školske godine na zgrade je postavljen gromobran, u školu je uveden Internet, obnovljen je dio namještaja, a u Zagorju se ponovno igra stolni tenis jer zagorska škola od matične škole dobila stol.

Osim u redovnu nastavu učenici su uključeni u: izbornu nastavu (vjeronauk i informatika), dopunsku i dodatnu nastavu te brojne druge slobodne aktivnosti (dramska, recitatorska, likovna i stolnoteniska grupa).

Škola svih ovih godina ostvaruje primjerenu suradnju sa svim udrugama i društvima iz mjesta: DVD-om Zagorje, KUD-om "Sveti Juraj", NK "Mladosti" Zagorje, Župnom crkvom sv. Jurja i učenici objavljuju svoje radove u listu župe "Kolišće". U školi vlada odlična radna atmosfera i suradnički duh, svi se trude postići što bolje rezultate.

Voditeljica u Zagorju je Dinka Mališ

Prva osnovna škola Ogulin
Područna škola Zagorje
Gornje Zagorje 13
47307 GORNJE ZAGORJE
Tel.:047 587 204

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza