Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Povijest

Prema izvješću generalnog nadzornika baruna Becka iz 1766. (dukument se nalazi u Prvoj osnovnoj školi Ogulin) u Ogulinu je postojala škola s nastavom na njemačkom jeziku za časničku djecu.

1802. godine u Ogulinu je osnovana škola za djevojčice s 20 učenica i one su poučavane u čitanju, pisanju i računanju te šivanju i pletenju.

Od 1823. u Ogulinu djeluje Matematička škola za vojnu izobrazbu, i iz nje je 1858. osnovana Pukovnijska škola, koja je djelovala do 1871. godine.

 

Viša pučka škola,kasnije Gimnazija
Viša pučka škola, kasnije Gimnazija


1826. godine vlasti Vojne krajine donose zakon o obveznom pohađanju škole za svu djecu, te naređuju izgradnju školskih objekata o narodnom trošku.

1830. prvi puta u Ogulinu osnovane su obvezne "narodne škole", u koje se naredbom iz 1829. upućuju muška i ženska djeca.

1836. na području ogulinske pukovnije bilo je 38 učionica. Školska godina je trajala od 1. listopada do 15. kolovoza.

Programe rada škola donosile su vojne vlasti. 1856. godine, trogodišnje škole postaju četverogodišnje, a dvogodišnje trivijalke postaju trogodišnje.

Otvaranjem 1871. godine, Više pučke škole s osam razreda, Ogulin postaje školsko središte za širu okolicu.

Zanatstvo se počinje brže razvijati od 1885., otvaranjem Drvorezbarske škole koja je preteča današnjoj Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin i 1887. otvaranjem Urarske škole.

Ženska stručna škola u Ogulinu je osnovana naredbom Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 22. svibnja 1893. kao stručni tečaj za ženski ručni rad i kućanstvo pri nižoj pučkoj djevojačkoj školi.

 

Djevojačka pučka škola
Djevojačka pučka škola

Otvaranje šegrtske škole u Ogulinu dozvolila je Kraljevska hrvatsko-slavonska-dalmatinska zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu svojom naredbom od 4. kolovoza 1910.

Odlukom hrvatskog bana Matka Laginje od 5. rujna 1919. ukinut je 5., 6. i 7. razred Više pučke škole i osnovana je Realna gimnazija s 1. 2. i 3. razredom, a mjesec dana kasnije i 4. razredom.

 

Maturanti Gimnazije 1954. godine
Maturanti gimnazije iz 1954.
(kliknite na sliku za njeno povećanje)
 Maturanti Gimnazije 1954. godine
 
 
Maturanti Realne gimnazije Ogulin iz 1954. god., 50 godina kasnije
Maturanti Realne gimnazije Ogulin iz 1954. god., 50 godina kasnije
(kliknite na sliku za njeno povećanje) 
 

1960. osniva se Srednja ekonomska škola.

1976. godine ogulinske srednje škole Gimnazija "Đuro Kosanović", Školski centar "Franjo Pavičić" i Školski centar za ekonomsko obrazovanje i robni promet "Ljubica Gerovac" Ogulin udružuju se u Srednjoškolski centar Ogulin.

Od 1. listopada 1996. djeluju dvije srednje škole: Gimnazija Ogulin i Obrtnička i tehnička škola Ogulin, koje su nastale podjelom dotadašnje Srednje škole Ogulin.

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza