Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 5. rujna 2017. godine (utorak) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17- 01/106
URBROJ: 2133/02-02-17-1
Ogulin, 29. kolovoza 2017.

 

 

D N E V N I  R E D:

1. Aktualni sat, Odgovori na vijećnička pitanja, Ivan Vučić - prvo pitanje >>, drugo pitanje >>, Milan Sabljak >>, Sanjin Rodić >>

2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine >>, prihvaćeno Izvješće >>

3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2017. godinu >>, odluka >>

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2017. godini >>odluka >>

5. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ogulina >>odluka >>

6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin >>odluka >>

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin >>odluka >>

8. Prijedlog Odluke o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bistrac"Ogulin >>odluka >>

9. Prijedlog Odluke o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ogulin >>odluka >>

10. Prijedlog Odluke o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin >>odluka >>

11. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin >>odluka >>

12. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. >>odluka >>

13. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin >>odluka >>

14. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za srpanj 2017. godine >>odluka >>

 

Tonski zapis s 4. sjednice Gradskog vijeća:  prvi dio >>  drugi dio >>

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća >>

 

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
Željko Stipetić, dipl. krim.
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik