Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 04. rujna 2018. godine s početkom u 14:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/ 82
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 29.kolovoza.2018.

 

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 4. rujna 2018. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:
 
 

1.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za razdoblje 2018.- 2023. godine, Zaključak   Odluka   Plan  Prilog
2.Aktualni sat,  VP Boris Grgurić VP Hrvoje Magdić VP Ivia Porubić  VP Juraj Belina
3.Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine,  Izvješće
4.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina  Zaključak   Obrazloženje   Prilog
5.Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina, Zaključak  Poslovnk   Prilog  Zaključak odbora
6.Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Metalika d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin, Odluka   Obrazloženje  Prilog   Zaključak
7.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski“,  Zaključak  Odluka   Opis
8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja  dječjeg vrtića“ u naselju Sveti Petar, Zaključak Odluka  Opis projekta
9.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine  Zaključak  Izvješće
10.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ispravku rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu,    Zaključak Odluka Prilog
11.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu, Zaključak  Odluka  Prilog
12.Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu,   Zaključak   Proračun
13.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018.godinu, Zaključak   Program   Prilog
14.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018.godinu, Zaključak  Program  Prilog
15.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu   Zaključak  Program Prilog
16.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,  Zaključak   Program   Prilog
17.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, Zaključak  Program  Prilog
18.Prijedlog I. izmjene Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu,  Zaključak  Program  Prilog
19.Prijedlog I. izmjene Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. godini,  Zaključak   Program   Prilog
20.Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu,  Zaključak  Program   Prilog
21.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina,  Zaključak   Odluka   Prilog
22.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti   Odluka  Prilog
23.Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Sveti Petar – Puškarići,  Zaključak  Odluka
24.Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz  2018. godine  Prilog 1    Prilog 2    Prilog 3

Preuzimanje svih materijala sjednice (70 MB .zip)

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 659-021 ili 525-125.
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik