Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 12. ožujak 2015. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-01/03
URBROJ: 2133/02-02-15-1
Ogulin, 04. ožujka 2015.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 12. ožujak 2015. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika >>,
2. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2014. godinu >>, Zaključak >>,
3. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2014. godinu >>, Jedinstveni pokazatelji uvjeta i načina poslovanja za 2014 >>Financijsko izvješće >>Financijsko izvješće-obrasci >>Zaključak >>,
4. Aktualni sat,
5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine >>Odluke i zaključci Izvješća >>
6. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Ferus d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, Zaključak >> ,
7. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva  Altpro d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, Zaključak >> ,
8. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina >>, Obrazloženje >>,
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin >>, Zaključak >>,
10. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o. >>Zaključak >>,
11. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina >>, Zaključak >>
12. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2015. do 2017. godine >>, Zaključak >>,
13. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2015. godini >>,
14. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava održavanje kolnika i opreme nerazvrstanih cesta na području Grada Ogulina >>, Rješenje o imenovanju povjerenstva >>,
15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Otok Oštarijski >>, Zaključak >>,
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu >>, Zaključak >>,
17. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu >>, Zaključak >>,
18. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura  za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina,
     b) izbor članova (zamjenika) Savjeta mladih Grada Ogulina,
19. Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke (Materijal na sjednici)
20. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu (Materijal na sjednici)
21. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Ogulina (Materijal na sjednici)
22. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2014. godinu >>,   Zaključak o slanju Analize Gradskom vijeću na prihvaćanje >>,
23. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grad Ogulina za 2015. godinu >>, obrazloženje Analize i Smjernica >>, Zaključak o slanju Smjernica Gradskom vijeću na donošenje Odluke >>,
24. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područja Grada Ogulina za 2015. godinu >>, Zaključak  >>,
25. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2014. godine >>, siječanj 2015. godine >>, veljaču 2015. godine >>.

 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća. 
 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik