Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 16. studenog 2018. godine (petak) s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/ 112
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 07. studeni 2018.

 

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. studenog 2018. godine (petak) s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D:
 
 

1. Aktualni sat, Hrvoje Magdić pitanje  odgovor ; Juraj Belina  pitanje odgovor ; Milan Sabljak pitanje odgovor ; Milan Sabljak pitanje odgovor ; Nikolina Radulović pitanje odgovor ; Zlata Kurelac pitanje odgovor
2. Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena  obrazloženje
3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena    prilog
4. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu,  zaključak prijedlog izmjena   prilog
5. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena    prilog
6. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena   prilog
7. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena  prilog
8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena    prilog  
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena  prilog
10. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Ogulina, zaključak prijedlog   prilog
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone Ogulin,  zaključak prijedlog obrazloženje prilog 
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić„Bistrac“, zaključak prijedlog   prilog
13. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, zaključak prijedlog prilog  
14. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, zaključak prijedlog   prilog
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Ogulin, zaključak prijedlog   prilog
16. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, zaključak prijedlog   prilog
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica,    zaključak prijedlog prilog  
18. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina, zaključak prijedlog   obrazloženje  prilog
19. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja prema Republici Hrvatskoj, zaključak prijedlog   prilog
20. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od interesa za Grad Ogulin, zaključak prijedlog prilog  
21. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2017. godini, zaključak izvješće   obrazloženje
22. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada te promet i veze  -  materijali će biti dostavljeni na sjednici
23. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za branitelje  - materijali će biti dostavljeni na sjednici
24. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o izboru članova Odbora za zdravstvo - materijali će biti dostavljeni na sjednici
25. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan i listopad 2018. godine - izvješće

 

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 659-021 ili 525-125.
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik