Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 22. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 16. prosinca 2016. godine (petak) s početkom u 14.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16- 01/122
URBROJ: 2133/02-02- 16-1
Ogulin, 08.12.2016.

 

 

D N E V N I  R E D:

1. Aktualni sat,   Skinut s dnevnoga reda

2. Zaključak gradonačelnika - Zaključak u vezi Proračuna - Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu - obrazloženje uz Prijedlog Proračuna,    >>>> Usvojeni Proračun

3. Zaključak - Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu,    >>>> Odluka o izvršavanju Proračuna

4. Zaključak - Prijedlog Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini,   >>>> Program poduzetništva

5. Zaključak - Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017. godinu,   >>>> Program poljoprivrede

6. Zaključak - Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2017. godinu,   >>>> Socijalni program

7. Zaključak - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu,   >>>> Program kulture

8. Zaključak - Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2017. godinu,   >>>> Program športa

9. Zaključak - Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,   >>>> Program šumskog doprinosa

10. Zaključak - Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2017. godinu,   >>>> Program HGSS-a

11. Zaključak - Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu,   >>>> Program boravišne pristojbe

12. Zaključak - Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2017. godini,   >>>> Odluka o financiranju političkih stranaka

13. Zaključak - Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,   >>>> Program održavanje kom. infr.

14. Zaključak - Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,   >>>> Program gradnje kom. infr.

15. Zaključak - Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu,   >>>> Program legalizacije

16. Zaključak - Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2017. godinu,   >>>> Zaključak – Savjet mladih

17. Zaključak - Programa rada - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna,   >>>> Zaključak - o prihvaćanju izvješća

18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2016. godine,   >>>> Zaključak o proračunskoj zalihi

Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća >>

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik