Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
ODLUKA GRADONAČELNIKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska


     Na temelju članka 3. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima (Glasnik Karlovačke županije br. 08/02 i 25/09) i članka 38 Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09), Gradonačelnik Grada Ogulina, 15. travnja 2010. donio je

 

 

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora

 

I.


    Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina.

II.


    Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 16. svibnja 2010. godine.

III.


    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

   

Klasa: 022-01/10-01/15
Urbroj: 2133/02-01/1-10-1
Ogulin, 15.04.2010.

 

GRADONAČELNIK         

___________________________
Nikola Magdić, dipl. oec.    
 
 
 
    Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ogulina na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, pročišćeni tekst 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članaka 5. i  11. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima (Glasnik Karlovačke županije br. 08/02 i 25/09), na sjednici od 15.04.2010. godine, donosi
 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik