Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Predlaganje kandidata za Savjet mladih

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

za predlaganje kandidata za
članove Savjeta mladih Grada Ogulina

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/09-01/124
Urbroj: 2133/02-03-09-1
Ogulin, 17.11.2009.


    Gradsko vijeće Grada Ogulina, temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 19/07), na sjednici održanoj dana 17. studenog 2009. godine, upućuje


J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina


    Savjet mladih Grada Ogulina se osniva kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Ogulina.
    Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina imaju:

-    udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
-    učenička vijeća srednjih škola,
-    studentski zborovi,
-    drugi registrirani oblici organiziranja mladih.


    Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Ogulina mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Ogulina u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

    Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

    Prijedlog kandidata se podnosi upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu Grada Ogulina u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku,  na web stranicama Grada Ogulina (www.ogulin.hr) i Radio Ogulinu.

    Prijedlozi se dostavljaju osobno ili putem pošte Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu Grada Ogulina, 47 300 Ogulin, B. Frankopana 11, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

 

Ovaj poziv u PDF formatu >>>>

    Predsjednik Gradskog vijeća
    Milan Sabljak, dipl. ing., v.r.

 

Savjet mladih do 2009.
Dosadašnji Savjet mladih

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik