Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 16. sjednice gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 1. prosinca 2015. godine (utorak) s početkom u 13.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-01/99
URBROJ: 2133/02-02-15-1
Ogulin, 24.11.2015.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 1. prosinca 2015. godine (utorak) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina (1. usklađenje), Prijedlog zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti i usklađivanje >>, Procjena ugroženosti Grada Ogulina >>, Zahtjevi zaštite i spašavanja >>
2.    Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina – revizija plana, zaključak >>, odluka >>, plan >>
3.    Aktualni sat,
4.    Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu, zaključak >>, dostava prijedloga proračuna >>, proračun >>
5.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak >>, odluka >>
6.    Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak >>, socijalni program >>
7.    Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak >>, program poljoprivrede >>
8.    Prijedlog Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini, zaključak >>, program poduzetništva >>
9.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, zaključak >>, program >>
10.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, zaključak >>, program >>
11.    Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu, zaključak >>, program legalizacije >>
12.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu, zaključak >>, program u kulturi >>
13.    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak >>, program u športu >>
14.    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu, zaključak >>, program šumski doprinos >>
15.    Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2016. godinu, zaključak >>, program GSS >>
16.    Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu, zaključak >>, program boravišne pristojbe >>
17.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2016. godini, zaključak >>, odluka financiranje političkih stranaka >>
18.    Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama, zaključak >>, odluka o nerazvrstanim cestama >>, izvješće >>, stare odluke >>
19.    Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, zaključak >>, odluka o ugostiteljskoj djelatnosti >>, izvješće >>, stare odluke >>
20.    Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2016. godini, zaključak >>, godišnji plan koncesija >>
21.    Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje poslova zimske službe – uklanjanje snijega i leda, odluka i izvješće zimska služba >>
22.    Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, zaključak >>, odluka >>, ponuda Otočki vrtovi >>
23.    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, zaključak >>, odluka >>, karta 1 >>
24.    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, zaključak >>, odluka >>, karta 2
25.    Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2016. godinu, zaključak gradonačelnika >>, zaključak GV >>, program >>
26.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, odluka >>, stara odluka >>
27.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Grada Ogulina, zaključak GV >>
28.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad 2015. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed  prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik