Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 15. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 1. rujna 2015. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              

D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat
2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, odluke, zaključak
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, dostava proračuana, proračun, proračun
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2015. godinu, obrazloženje, zaključak i prijedlozi priznanja, odluka
5. Prijedlog Odluke o proglašenju počasnog građanina Grada Ogulina, odluka
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa, zaključak, Odluka, uputa, priopćenje, odluka
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa, zaključak, odluka, odluka
8. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, zaključak, program, program održavanja
9. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, zaključak, program, program gradnje
10. Prijedlog Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu, (materijal na sjednici), suci porotnici, zaključak suci porotnici
11. Prijedlog Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj, lipanj i srpanj 2015. godine, zaključak proračunskih zaliha

Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća >> 

 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
  
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik