Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 14. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 2. lipnja 2015. godine (utorak) s početkom u 15.00 sati  u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              

 
D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ogulina za 2014. godinu , -> Izvješće
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu, Zaključak, -> Odluka
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. godinu, Zaključak,  -> Odluka 
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog  programa Grada Ogulina za 2014. godinu, Zaključak, -> Odluka 
6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013.- 2015. godine, Zaključak, -> Odluka
7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini, Zaključak, -> Odluka 
8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014., Zaključak, -> Odluka
9. Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2014. godinu, -> Zaključak Gradskog vijeća
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu,  -> Izmjene
11. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu, Zaključak,  -> Izmjene
12. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinuZaključak,  -> Izmjene
13. Prijedlog I. izmjena Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini, Zaključak,  -> Izmjene
14. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu, Zaključak,  -> Izmjene
15. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika, -> Zaključak Gradskog vijeća
16. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika, -> Zaključak Gradskog vijeća
17. Izvješće o radu i poslovanju Stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika, -> Zaključak Gradskog vijeća
18. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika -> Zaključak Gradskog vijeća
19. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika, -> Zaključak Gradskog vijeća
20. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika, -> Zaključak Gradskog vijeća
21. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2014. godinu i Izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika, -> Zaključak Gradskog vijeća - Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba  -> Zaključak Gradskog vijeća - Izvješće o poslovanju
22. Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika,  -> Zaključak Gradskog vijeća
23. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika, -> Zaključak Gradskog vijeća
24. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika, -> Zaključak Gradskog vijeća
25. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina za 2014. godinu, Zaključak Gradonačelnika,  -> Zaključak Gradskog vijeća
26. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva VIŠEVICA – KOMP d.o.o. za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin (materijale će vijećnici dobiti na sjednici) -> točka 26 je skinuta s Dnevnog reda
27. Davanje prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin -> Zaključak
28. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2015. godinu, Zaključak Gradonačelnika -> Zaključak Gradskog vijeća
29. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Radio Ogulin d.o.o., životopisi Dujmić, Lipošćak -> Odluka
30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje -> Odluka
31. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak i travanj 2015. -> Zaključak Gradskog vijeća

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća >>

 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik