Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. lipnja 2015. godine (utorak) s početkom u 15.00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-01/38
URBROJ: 2133/02-02-15-1
Ogulin, 26. svibnja 2015.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. lipnja 2015. godine (utorak) s početkom u 15,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ogulina za 2014. godinu
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu, Zaključak
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. godinu, Zaključak
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog  programa Grada Ogulina za 2014. godinu, Zaključak
6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013.- 2015. godine, Zaključak
7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini, Zaključak
8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014., Zaključak
9. Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2014. godinu
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu
11. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu, Zaključak
12. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu, Zaključak
13. Prijedlog I. izmjena Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini, Zaključak
14. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu, Zaključak
15. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2014. godinu, Zaključak
16. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2014. godinu, Zaključak
17. Izvješće o radu i poslovanju Stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. za 2014. godinu, Zaključak
18. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2014. godinu, Zaključak
19. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2014. godinu, Zaključak
20. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2014. godinu, Zaključak
21. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2014. godinu i Izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2014. godinu, Zaključak
22. Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2014. godinu, Zaključak
23. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2014. godinu, Zaključak
24. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2014. godinu, Zaključak
25. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina za 2014. godinu, Zaključak
26. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva VIŠEVICA – KOMP d.o.o. za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin (materijale će vijećnici dobiti na sjednici)
27. Davanje prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin
28. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2015. godinu, Zaključak
29. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Radio Ogulin d.o.o., životopisi Dujmić, Lipošćak
30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje
31. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak i travanj 2015.

 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed  prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik