Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 6. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 19. prosinca 2013. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
D N E V N I   R E D:

1.    Odluka o prihvatu ponude trgovačkog društva Monterra d.o.o. za kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
2.    Program rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2014. godinu,
3.    Aktualni sat,
4.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnoj samoupravi,
5.    Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina,
6.    Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, zaključak o davanju prethodne suglasnosti
7.    Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin od roditelja - korisnika usluga,
8.    Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, zaključak o davanju prethodne suglasnosti
9.    Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina,
10.    Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Ogulin, zaključak o davanju suglasnosti
11.    Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Ogulina - skinuto s Dnevnog reda
12.    Program potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini,
13.    Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2014. – 2016. godine,
14.    Program pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2014. godinu,
15.    Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
16.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
17.    Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2013. godinu,
18.    Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina u 2014. godini,
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2013. godine,

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik