Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 25. listopada 2013. godine (petak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/97
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 17. listopada 2013.


 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 25. listopada 2013. godine (petak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, (Slobodne parcele u Zoni >>)
2.    Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,
3.    Aktualni sat,
4.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,
5.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2013. godini,
6.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013. – 2015. godine,
7.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu,
8.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2013. godinu,
9.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2013. godinu,
10.    Prijedlog II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
11.    Prijedlog II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
12.    Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke,
13.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin,
14.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
15.    Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje poslova zimske službe - uklanjanje snijega i leda,
16.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata, (Materijale za ovu točku vijećnici će dobiti na sjednici)
17.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, (Materijale za ovu točku vijećnici će dobiti na sjednici)
18.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, (Materijale za ovu točku vijećnici će dobiti na sjednici)
19.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Poduzetnička zona Ogulin d.o.o., (Materijale za ovu točku vijećnici će dobiti na sjednici)
20.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za srpanj, kolovoz i rujan 2013. godine.


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik