Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 4. rujna 2013. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/70
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 28. kolovoza 2013.


 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 4. rujna 2013. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:


1.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. za 2012. godinu,
2.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2012. godinu,
3.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin za 2012. godinu,
4.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. za 2012. godinu,
5.    Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2012. godinu,
6.    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2012. godinu,
7.    Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2012. godinu,
8.    Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2012. godinu,
9.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2012. godinu i izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2012. godinu,
10.    Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2012. godinu,
11.    Aktualni sat,
12.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine,
13.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2013. godinu,
14.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2013. godini,
15.    Prijedlog Odluke o davanju koncesije za distribuciju toplinske energije,
16.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste,
17.    Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2012. godini,
18.    Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2012. godinu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik