Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća Grada

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. srpnja 2013. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/45
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 1. srpnja 2013.


 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. srpnja 2013. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:


1.    Aktualni sat,
2.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za financije i gradski proračun,
3.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za međunacionalne odnose,
4.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za gospodarski razvoj Grada,
5.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada,
6.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti,
7.    Prijedlog Odluke o izboru Komisije za imenovanje ulica i trgova,
8.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za promet i veze,
9.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za zdravstvo,
10.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za umirovljenike,
11.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
12.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za privremeno korištenje
stanova Grada Ogulina.
13.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ogulina,
14.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina,
15.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2013. godine. >>


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik