Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 22. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Odluke i zaključci 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 29. lipnja 2012. godine (petak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE


D N E V N I   R E D:
 
      1. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina - procjena ugroženosti Grada Ogulina sažetak,
      2. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Ogulina s Planom civilne zaštite i Planom zaštite i spašavanja grada
      3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. za 2011. godinu,
      4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Stambeno komunalno gospodarstvo“ d.o.o. za 2011 godinu,
      5. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. za 2011. godinu,
      6. Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Grada Ogulina za 2011. godinu,
      7. Aktualni sat,
      8. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu,
      9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
    10. Odluka  o obavljanju autotaksi prijevoza,
    11. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina,
    12. Odluka o prihvaćanju partnerstva i sufinanciranju projekta Centar za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“,
    13. Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Ogulina (SEAP),
    14. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2011. godini,
    15. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Ogulina,
    16. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj 2012. godine


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik