Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 13. ožujka 2012. godine (utorak ) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/1
URBROJ: 2133/02-02-12-1
Ogulin,  1. ožujak 2012. 
 


Na temelju članka 19. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 
                              
                              
S A Z I V A M

 
       20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 13. ožujka 2012. godine (utorak ) s početkom u 17,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

 
1.    Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja školsko športskih sadržaja uz Prvu osnovnu školu u Ogulinu,
2.    Prijedlog Odluke o donošenju „Urbanističkog plana uređenja naselja Jasenak  (UPU-2)“,
3.    Izvješće o radu  Policijske postaje Ogulin za 2011. godinu,
4.    Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2011. godinu,
5.    Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2011. godinu,
6.    Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2011. godinu,
7.    Aktualni sat,
8.    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine,
9.    Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Grada Ogulina,
10.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju mjesta (lokacije) za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Ogulina,
11.    Prijedlog Odluke o  dopuni Odluke o uređenju prometa,
12.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin,
13.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora Radio Ogulina d.o.o. - materijali će biti vijećnicima dostavljeni neposredno prije sjednice,
14.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora Poduzetničke zone d.o.o. Ogulin - materijali će biti vijećnicima dostavljeni neposredno prije sjednice,
15.    Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine,
16.    Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2012. godini,
17.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
18.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2011., siječanj i veljaču 2012. godine.PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik