Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 

Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 8. srpnja 2011. (petak) s početkom u 9.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11., Ogulin.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/11-01/50
URBROJ: 2133/02-02-11-1
Ogulin, 30. lipnja 2011.

             

Na temelju članka 19. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 
                              
                              
S A Z I V A M

 
       15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 8. srpnja  2011. (petak) s početkom u 9,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11.
  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.  Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Radio Ogulin  za 2010. godinu >>>>

2.  Izvješće o poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin za 2010. godinu >>>>

3.  Izvješće o poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Ogulina za 2010. godinu >>>>

4.  Aktualni sat,

5.  Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ogulina za 2010. godinu,

6.  Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Ogulina >>>>

7. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine >>>>

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2011. godini >>>>

9.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2 >>>> i zaključak o prihvaćanju prijedloga Sporazuma gradonačelnika >>>>

10. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2011. godinu >>>>

11. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu >>>>

12.  Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa poticanje razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na  području Grada Ogulina u  2011. godini >>>>

13.  Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2011. godinu >>>>

14. Prijedlog I.  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2011.godinu >>>>

15.  Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2010. g. >>>>

16.  Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj  2011. godine >>>>


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik