Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak)

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/19-01/94
URBROJ: 2133/02-02-19-1
Ogulin, 06. lipnja 2019.

 

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2018. godinu
2. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin
3. Aktualni sat,
4. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2018. godinu,
5. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin za 2018.godinu,
6. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2018. godinu
7. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2018. godinu,
8. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2018. godinu
9. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2018. godinu,
10. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2018. godinu,
11. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ Ogulin za 2018.godinu,
12. Izvješće o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2018. godinu,
13. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u 2018. godini,
14. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2018. godinu,
15. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2018. godinu,
16. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2018. godinu,
17. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2019. godinu
18. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
19. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2017. godini,
20. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna
22. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj 2019. godine

 


Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javiti na broj telefona 047659021.


 
Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

 

 

 

 

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik