Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika HrvatskaOdluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 04. rujna 2018. godine održane 14:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/ 82
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 4. rujna  2018.

 

 

 

 

D N E V N I R E D:
 
 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za razdoblje 2018.- 2023. godine, Odluka >>
2. Aktualni sat,
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine, Zaključak >>
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina     Odluka     Zaključak 
5. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina,    Poslovnik 
6. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Metalika d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin,  Odluka
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski“, Odluka
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića“ u naselju Sveti Petar,   Odluka
9. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2018. godine  Izvještaj
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ispravku rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu,   Odluka
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu, Odluka
12. Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu,  Proraćun
13. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018.godinu,  Program
14. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018.godinu, Program
15. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  Program
16. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,  Program
17. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, Program
18. Prijedlog I. izmjene Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu,  Program
19. Prijedlog I. izmjene Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. godini, Program
20. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu,   Program
21. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina,  Odluka
22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti    Odluka
23. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Sveti Petar – Puškarići,   Odluka
24. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz  2018. godine     Zaključak

 
Tonski zapis 10. sjednice Gradskog vijeća - tonski zapis
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.
JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA
 
Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
 
Sjednice Gradskog Vijeća su javne.
 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
 
Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.
 
U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.
 
Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.
 
Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik