Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 30. listopada 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17- 01/131
URBROJ: 2133/02-02-17-1
Ogulin, 24. listopada 2017.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

 

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 30. listopada 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat, vijećnička pitanja >>

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2016. godinu >>, zaključak >>

3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2017.godinu >>, zaključak >>

4. Prijedlog I. izmjena Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini >>, zaključak >>

5. Prijedlog I. izmjena Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017.godinu >>, zaključak >>

6. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2017. godinu >>, zaključak >>

7. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu >>, zaključak >>

8. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2017. godinu >>, zaključak >>

9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu >>, zaključak >>

10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu >>, zaključak >>

11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu >>, zaključak >>

12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu >>, zaključak >>

13. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu >>, zaključak >>

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti >>, zaključak >>

15. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina >>, zaključak >>

16. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 >>, obrazloženje >>, zaključak >>

17. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, obrazloženje >>, zaključak >>

18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Vitunj >>, zaključak >>

19. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade >>, zaključak >>

20. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2016. godini >>, zaključak >>

21. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz >> i rujan >> 2017. godine

 

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javiti na broj telefona 522-612 ili 525-125.

 

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
Željko Stipetić, dipl. krim.
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik