Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Popisivači za popis stanovništva 2011

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Popisivači za popis stanovništva 2011ODLUKA

o imenovanju popisivača u Karlovačkoj županiji za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

O svim dodatnim detaljima imenovani popisivači  bit će pravovremeno obaviješteni.

 R E P U B L I K A   H R V A T S K A
       KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                     Ž U P A N

Županijsko popisno povjerenstvo za
  provedbu popisa stanovništva,
kućanstava i stanova u 2011. godini
 na području Karlovačke županijeKLASA: 010-01/11-01/114
URBROJ: 2133/1-08/01-11-02
Karlovac, 18. ožujka 2011.    Na temelju članka 34. Zakona o popisu  stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini („Narodne novine“ broj 92/10), Županijsko popisno povjerenstvo za provedbu popisa stanovništva, kućanstava i stanova u 2011. godini na području Karlovačke županije  dana 18. ožujka 2011. godine donosi sljedeću

   

ODLUKU
o imenovanju popisivača za popis stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine
ISPOSTAVA DUGA RESA
POPISNI CENTAR DUGA RESA

1. Predrag Jakovljević, Stara cesta 14
2. Mario Vrbanić, Brodac 14A
3. Silva Skočić, Gornje Mrzlo Polje 9
4. Branka Šušterčić, Samovojskina 44
5. Marina Flis Mačaš, Stara cesta 9
6. Ana Luketić, Trg hrvatskih mučenika 7
7. Ana Bendeković Brletić, Trg hrvatskih mučenika 7
8. Tanja Matešić, Zagrebačka 29A
9. Dragana Petrović, Zvečaj 318
10. Simona Spudić, Vinička 1
11. Denis Kovačić, Jozefinska cesta 90
12. Bruno Banjavčić, Kasar 12
13. Anđelko Varvo, Donje Mrzlo Polje Mrežničko 121A
14. Leonarda Frančišković, Stara cesta 12
15. Ines Arambašić, Trg kralja Tomislava 4
16. Branka Samovojska, Samovojskina ulica 22
17. Dinko Mateša, Mrežnički Brig 5
18. Nikola Lučić, Stara cesta 3
19. Nera Palajić, Jozefinska cesta 26
20. Anton Banjavčić, Stara cesta 100
21. Nikolina Basar, Mihalić selo 21C
22. Kaja Brozović, Stara cesta 104
23. Marija Dragičević Matuzić, Bansko selo 1A
24. Davorka Poljak, Naselje Tušmer 119a
25. Željka Barešić, Novo Brdo Mrežničko 3
26. Jasminka Župčić, Stara cesta 15
27. Kata Mihalić, Trg hrvatskih mučenika 4
28. Višnja Kekić, Petra Preradovića 19
29. Olga Šeketa, Sveta Petar Mrežnički 16
30. Suzana Mihalić, Belavići 94
31. Melani Janus, Naselje Roganac 60
32. Elvira Kočevski, Silvija Strahimira  Kranjčevića 5
33. Tomislav Svete Tomičić, Kasar 14
34. Nino Svete, Slavka Kolara 5A
35. Tatjana Polović, Dr. Ivana Banjavčića 25
36. Martin Petrčić, Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 190


POPISNI CENTAR BARILOVIĆ

1. Anamarija Papa, Belajske Poljice 181
2. Dušan Ličina, Koranski Brijeg 46A
3. Gordana Krajačić, Barilović 93A
4. Ivana Štefanac, Banjsko Selo 33
5. Ivica Bišćan, Barilovački Cerovac
6. Marija Ličina, Koranski Brijeg 46
7. Mario Marčac, Barilović 47
8. Marina Krivačić, Barilovački Vijenac 12
9. Matija Car, Carevo selo 2
10. Monika Vidović, Koranski Brijeg 49
11. Nevena Živčić, Banjsko selo 18
12. Petra Kučinić, Belajske Poljice 84A
13. Sanja Gavrić, Podvožić 108
14. Ivana Dobrinić, Barilović 65
15. Jelena Petrović, Gornji Velemerić 26


POPISNI CENTAR BOSILJEVO

1. Renata Mateša, Mateše 6
2. Sandra Ulaković, Varoš Bosiljevski bb
3. Alen Tonković, Grabrk 33
4. Lea Grguraš, Sela Bosiljevska 10A
5. Zvonimir Kapusta, Fučkovac 12
6. Ankica Špelić, Glavica 19


POPISNI CENTAR GENERALSKI STOL
1. Mira Tomas, C.Kamanje 5
2. Branka Kolić, Erdelj 30C
3. Sanja Katić, Dobrinići 1C
4. Maja Klauznicer, Generalski Stol 99
5. Katica Stošić, Generalski Stol 47
6. Kristina Galetić, Lipov Pesak 2
7. Neda Krivačić, Gornje Bukovlje 62
8. Antonija Kalić, Tomašići 10
9. Ivana Popovački, Dobrenići 29
10. Mirjana Katić, Dobrenići 8
11. Dalibor Benić, Generalski stol 17D


POPISNI CENTAR NETRETIĆ

1. Zdravko Sminderovac, Brajakovo Brdo 19
2. Tihomir Beršinić, Novigrad na Dobri 13
3. Ivanka Grubešić, Zagradci 78
4. Branka Car, Zagradci 62
5. Žaklina Spudić, Brajakovo Brdo 2
6. Gordana Milčić, Srednje Prilišće 35C
7. Suzana Maradin, Vinski Vrh 22
8. Maja Bajac, Mračin 21
9. Kristina Grgurić, Kučevice 49
10. Stjepan Džaja, Maletići 4
11. Gordana Ivančić, Mračin 88
12. Sandra Ferkula, Dubravčani 62
13. Danijela Komadina-Dudas, Dubravčani 26


ISPOSTAVA KARLOVAC
POPISNI CENTAR KARLOVAC

1. Dražena Karmelić, Josipa Šipuša 1
2. Sanja Jurić,  A.G.Matoša 14 b
3. Maja Findrik,  Kralja Tomislava 10 a
4. Ana Markušić, Dr. Ivana Grahe 69
5. Marija Starešinić, Smičiklasova 11 b
6. Antonio Glumac, I. Meštrovića 12
7. Davor Vuičić, A.Starčevića 25
8. Marina Alibašić, M. Krleže 15
9. Mario Prpić,  Luščić 41d
10. Mira Jareb,  A. Hebranga 18 f
11. Tamara Kralj,  Mažuranićeva obala 36
12. Marija Joha,  Skakavac 59
13. Darinka Mehle,  Zagrebačka 77
14. Lidija Furač,  Zagrad 60 
15. Vesna Gobac,  Kralja Zvonimira 3
16. Nenad Žiža, Andrije Hebranga 8 c
17. Nikolina Bolić, Kneza Branimira 15
18. Adriana Mehmetaj Bosiljevac,  Bunjevačka 4
19. Tomislav Kušan, M. Krleže 8
20. Andreja Klinžić,  Mihanovićeva 13 a
21. Jasmina Drašković,  Sarajevska 4 a
22. Martina Moćan, M. Vrhovca 19
23. Petra Šegavić, Matoševa 20
24. Bruna Božičević, Banija 75
25. Slađana Delač, V. Nazora 18
26. Draženka Krajačić,  Splitska 27 a
27. Duška Mandić, Braće Gojak 40 c
28. Jovica Bunčić, R. Strohala 8
29. Neda Vitas, Domjanićeva 19
30. Zoran Papić, Bartola Kašića 8
31. Dunja Lemić,  Lemić brdo 2
32. Ana Vukelja,  Sisačka 13
33. Ivana Katić, M.Vrhovca 1
34. Sandra Milčić,  Domobranska 31
35. Aleksandar  Kušić,  T. Ujevića 2
36. Natalija Milošević,  Orlovačka 125
37. Dalia Predović,  Domobranska 26
38. Mira Stavljenić, Jelaši 77
39. Mario Šarić, Šetalište dr. Franje Tuđmana 5
40. Nikolina Sinčić, Donje Prilišće 43
41. Nataša Majić,  Trg kralja P.Svačića 1
42, Vesna Maraković, Jelaši 34
43. Ankica Mikšić, Rakovac 18
44. Željka Zatezalo,  Miroslava Krleže 4c
45. Krešimir Stavljenić, Jelaši 123
46. Marija Petković,  Gaza Naselje 14 b
47. Deana Dejanović,  Vrbanićev perivoj 4
48. Vanja Novogradec,  Naselje Marka Marulića 5
49. Petar Mitrović,  Rudolfa Strohala 8
50. Nenad Dmitrović,  Medovićeva 5b
51. Marina Čohan,  M.Jelsa
52. Josip Šut,  A.Hebranga 18 a
53. Ivan Kalčić,  Bašćinska cesta 8 a
54. Dubravka Gerovac,  Mala Švarča 59
55. Tanja Palajsa,  Furači 9
56. Vlatka Volk,  Miroslava Krleže 9
57. Marinka Kalaš,  Braće Gojak 39 b
58. Srđan Kosović,  Maksimilijana Vrhovca 13
59. Mihael Tonkli, Tina Ujevića 3
60. Danijela Bočkaj,  M. Krleže 13
61. Jurica Banić,  D.Švarča 23
62. Matija Peretić,  V.Mačeka 12
63. Martina Prašin, Bohinjska 1
64. Darko Protulipac,  Kaštel 23 c
65. Petra  Bjelajac,  Trg. Petra Zrinskog 19
66. Dragica Magdić,  M.Krleže 25
67. Martina Vukić,  Koritinja 22A, 47204 Šišljavić
68. Saša Prđun,  Baščinska 1
69. Ana Stipetić, Dr. Ivana Grahe 27
70. Aleksandra Ivošević,  Bledska 34
71. Ines Moguš,  Senjska 80
72. Maja Kodrić, Miroslava Krleže 6 c
73. Tanja Požar,  Vučjak 42 c
74. Ivana Škarec, Izidora Kršnjavog 13 d
75. Katarina Ratkaj, Selce 25
76. Marina Šašo, dr. Ivana Grahe 47
77. Moni Spičanović,  Krležina 4
78. Tomo Blaž,  Marina Držića 5
79. Alma Tatalović,  Kurelčeva 1A
80. Sunčica Jakšić,  Marmontova aleja 22 a
81. Ines Alimani,  M. Krleže 6 a
82. Gordana Colnar,  Naselje M.Marulića 5 b
83. Tanja Tomljenović, Velika Jelsa 23
84. Margareta Grgeljac, Rečička 2 c
85. Dubravka Kušećek,  Drežnik 36
86. Marijana Kušan, Mala Jelsa 39
87. Sanja Jakšić, Kralja Zvonimira 14
88. Katarina Gajić, Bašćinska cesta 9
89. Dijana Rogolja,  Rečica 53
90. Radojka Šlosel, Tina Ujevića 5
91. Blaženka Barišić Pavlek,  Dubovac 6
92. Branka Kuštreba,  A.Hebranga 12 a
93. Miodrag Lovrić,  Slunjski moravci 29 a
94. Irena Milinović,  Jelaši 6
95. Davor Vidović,  Senjska 1
96. Krešimir Benčan,  Borlin 62
97. Ivanita Dakić,  Gaza naselje 5 d
98. Vladimir Frandolić,  Petra Preradovića 3
99. Anamarija Šinković,  Zagrad 46
100. Krešimir Puklavec, Smičiklasova 7 b
101. Mira Brezak,  Prešernova 17
102. Sanja Milči,  Ladvenjak 111
103. Zvonimir Kraljević,  T.Ujevića 2
104. Zorica Kalanj,  Banija 31
105. Branimir  Šenk,  Matoševa 16
106. Nikolina Dujmović,  Primorska 33
107. Vesna Katić,  Drežnik 133A
108. Miroslav Kresojević,  Vrazova 24
109. Branka Matan,  Novaki 3
110. Ines Škrlac, Dr. Ivana Grahe 52
111. Antonija Juraić,  Logorište 26
112. Maja Loknar,  K.P.Krešimira IV/4a
113. Sara Mandić,  Bartola Kašića 2
114. Ana Petančić,  Rečička 80 a
115. Senada Midžić,  Stanka Vraza 35
116. Josipa Novosel,  M.Vrhovca 7
117. Marijana Šegavić,  Plitvička 4
118. Sanja Šajatović,  Sv. Florijana 95
119. Željko Špehar,  Radnička 11
120. Jasmina Vaštuka,  Hrvatske bratske zajednice 11
121. Dino Arbanas,   Tadije Smičiklasa 7 e
122. Zorka Mamula,  G.Tuškana 2
123. Dijana Filipović,  I. Kršnjavog 6 b
124. Danijela Cindrić,  Kapelička 49
125. Ognjen Borovac,  Gaza naselje14
126. Ljiljana Bedeniković,  B.Selnica 47
127. Florime Mraović,  Ljudevita Jonkea 13
128. Branka Ognjan,  Vukmanički cerovac 105
129. Zorka Grudić,  K. Zvonimira 6
130. Mara Đukić,  Ivana Šimunića 1
131. Goran Goršić,  Kralja P.Krešimira IV 4
132. Tanja Belavić,  M.Vrhovca 15
133. Mirela Šimatić, Kablar 76 a
134. Hrvoje Tukac,  Hrnetić 28 b
135. Mirjana Kučićnić,  Hrv.brat.zajednice 15
136. Ivo Batinić,  Miroslava Krleže 4 B
137. Mirela Smukavić,  Brdo 12 a
138. Ana Brckan,  Braće Gojak 130
139. Ivor Knežević,  Smičiklasova 16
140. Krešimir Grčić,   Mala Jelsa 45E
141. Marijana Polović Kraina,  Domobranska 8
142. Vladimir Blažević,  Popović brdo 61
143. Marina Lesić,  Žumberačka 21
144. Marija Perač,  I. Kršnjavog 13b
145. Ivana Prpić, Kablar 1
146. Marija Šimičak,  Mostanje 1
147. Tomislav Kovaček,  Senjska 12
148. Sunčica Banić,  M. Seljana 42
149. Zdenka Barišić,  Kralja Tomislava 23 a
150. Antonela Hrvojević,  Krešimirova 6 a
151. Ivana Lesar,  Dr. Ivana Grahe 57
152. Nikolina Basara,  I. Meštrovića 12
153. Boris Mateša,  Ljudevita Rossia 29
154. Sandra Radovanić,  Kranjčevićeva 13
155. Tomislav Šćulac,  Turanj 15
156. Vedran Begović,  I. Kršnjavog 11
157. Nikola Sipić,  V.Mačeka 16
158. Ivana Vukić,  V. Nazora 3
159. Jasenka Cindrić,  Senjska 9 a
160. Anita Šeketa,  Logorište 51
161. Zlatko Papa,  Turanj 75
162. Nataša Anušić,  Rakovac 18
163. Ivana Ćurić,  S. Vraza 45
164. Karmen Dupin,  Jurja Križanića 12
165. Martina Grubješić,  Donja Jelsa 184
166. Biserka Bakale,  Donja Gaza 9
167. Anita Rataić,  Senjska 8
168. Lovro Anić,  Tina Ujevića 6
169. Maja Kozjan,  Kaštel 25 a
170. Marino Ivasić,  Tuškanova 14 a
171. Antonijo Vukošić,  Luščić 6 
172. Andreja Kuturovac,  Vukmanić 91
173. Ivica Idžan, Vodostaj 32
174. Krunoslav Kos,  Brežani 50
175. Ankica Japec,  V.Cerovac 25 c
176. Suzana Požar,  G.Stative 35
177. Edita Čujko,  Šišljavić 138
178. Martina Starešinčić,  Mahično 95
179. Antonio Osterman,  Donje Mekušje 9
180. Nikolina Rade, Jelaši 50 a
181. Igor Perak,  Luščić 6 b
182. Martina Matasić,  Šišljavić 118
183. Valentina Smukavić Zdelar,  Tuškani 45
184. Ljiljana Malović,  Jelaši 62 a
185. Manda Mijatović,  Slunjski Moravci 1
186. Ivan Gatarić,  Mahično 91
187. Jadranka Petrović,   Tušilović 61c
188. Luka Vučić,  Mahično 23
189. Danijel Vukić,  Vukmanički Cerovac 38 a
190. Ivan Mrljak,  Nikole Tesle 3


POPISNI CENTAR DRAGANIĆ

1. Marlena Ament,  Jazvaci 33
2. Kristina Gašpić,  Lazina 95
3. Romana Studen,  Vrh 11
4. Petra Šegulić, Budrovci 63
5. Ivana Jazvac,  Goljak 36
6. Elvira Vučković,  Lazina 149
7. Ana Torbar,  Goljak 56 b
8. Mirjana Lojen,  Lazina 14-boravište
9. Branko Desović,  Goljak 58
10. Snježana Horvat,  Vrbanci 36
11. Ana Sestrić, Vrh 23/3


POPISNI CENTAR KRNJAK

1. Radmila Višnjić,  Velika Crkvina 10
2. Zdravko Višnjić, Velika Crkvina 10
3. Predrag Perković,  Donji Budački 16 a
4. Ilija Jurakić,  Mlakovac 16 b
5. Dejan Mačešić,  Dugi dol 19
6. Miloš Eremić,  Vojišnica 40 a, Vojnić
7. Katarina Šokčić,  Donji Budački 21 a
8. Nemanja Eremić,  Radonja 18,Vojnić
9. Bojana Miljenović,  Mlakovac 2
10. Igor Manojlovikć,  Knežević kosa 50, Vojnić
11. Biserka Kozlina,  Krnjak 31 c


POPISNI CENTAR LASINJA

1. Ana Mihelj, Crna draga 42 a
2. Snježana Panijan,   Sv. Florijana 13
3. Nikolina Panijan,  Sv. Florijana 11
4. Ivana Majder,  Sv.Florijana 42
5. Valerija Marušić,  Karlovačka cesta 10
6. Igor Luketić, Crna draga 13 a
7. Željko Markulin, Karlovačka cesta 18
8. Kristina Britvec, Kupska cesta 12
9. Luka Potesak,  Sv. Florijana 34
10. Valentina Britvec, Novo selo Lasinjsko 11

POPISNI CENTAR VOJNIĆ
1. Ervin Murtić,  Široka rijeka 12 c
2. Jasminka Jagić-Starčević,  Draškovićeva 4
3. Milijana Mačešić,  Vojišnica 14 c
4. Dušanka Vukobratović, Živković kosa 27 b
5. Darijana Orlovac,  Gornji Vojnić bb
6. Anita Ilišinović,  Kupljensko 76 a
7. Jovica Miljević,  Kupljensko 17 a
8. Marijana Opačak,  V.Holjevca1
9. Sandra Klipa,  Kartalija selo bb
10. Darko Gačeša,  Vojišnica 108
11. Vesmir Behrić,  Široka rijeka 20 a
12. Nada Dević,  Kusaja 17
13. Miloš Mrkić, Loskunja 7
14. Vesna Knežević,  Knežević kosa 22
15. Ana Lagundžija,  Vukovarska 12
16. Svjetlana Zavišić,  Okić 14, Karlovac
17. Žaklina Šokčić,  Gornji Vojnić 26 a
18. Nevenka Novaković, Krešimirova 1


ISPOSTAVA OGULIN
POPISNI CENTAR OGULIN

1. Maja Stipetić, Podvrh II/11
2. Marino Brozinić, Bukovnička 37
3. Željka Đukić- Kosanović, Jasenak 59
4. Milena Dobrić, Otok Oštarijski  69
5. Đurđa Salopek, Desmerice  36
6. Vesna Košenski, Proce 44
7. Hermina Brbot, Žegar IX  31
8. Slobodan Kosanović, Jasenak 49
9. Mario Vuković, Sabljak selo 19
10. Korina Kirasić, Sveti Petar 73
11. Ana Magdić, Škrile I/12
12. Vedran Vučić, Bošt 43
13. Alen Stipetić, Bukovnička  62
14. Đorđe Višnić, Ive Marinkovića 1
15. Marijana Birač, Jakovčić 18
16. Mira Krapec, Kučinić selo 4 a
17. Vedrana Tešić, Brod 10
18. Mateja Sudarić, Ribarići  5
19. Loris Ban, Ižišće 6
20. Mihael Vučić, Vučići  7
21. Tamara Magdić, Nova cesta 73
22. Zrinko Županić, Proce 62
23. Tatjana Porubić, Brod 14
24. Naka Kosanović, Krakar 5B
25. Danijel Mihalić, Podvrh I/39
26. Josipa Bajt, Sv. Petar 40
27. Goran Škaljac, Žegar VII - 11
28. Fadila Šuša, Bukovnik  1 b
29. Mario Samardžić, Saborčanska 3A
30. Hana Vučić, Šetalište Krlenac 37
31. Neven Ristić, Brezik 12
32. Andrej Zubčić, Zagrad 40
33. Biljana Ivošević, Drežnica 16A
34. Đurđa Lovrić, Mala cesta 13
35. Željko Petrušić, Škrile 2/37
36. Živka Rajak, Otok Oštarski 29
37. Marjeta Stipetić, Lomošćanska  cesta  12
38. Lana Maljković, Bolnička 12
39. Elvira Puškarić, Proce 10 b
40. Marija Ceranić, Vrtače 31
41. Aleksandar Kušić, Popovo selo 17
42. Smiljka Maravić, Drežnica 9A
43. Igor Cindrić, Zagorje, Luketići 72
44. Ivan Luketić, Zagorje, Luketići 62
45. Đuro Zatezalo, D. Dubrave, Donji Zatezali 8
46. Dalibor Zatezalo, G. Dubrave, Škerići 26


POPISNI CENTAR JOSIPDOL
1. Dolores Špehar, Senjska 40, Josipdol
2. Nina Šteker, Ravnice 299A, Oštarije
3. Suzana Puškarić, Kolodvorska 2, Josipdol
4. Marijo Ožanić, Skradnik 123, Skradnik
5. Marijana Kiš, Kolodvorska 45, Josipdol
6. Ivona Rendulić, Lug 282, Oštarije
7. Irma Žilić, Skradnik 59, Skradnik
8. Adriana Matešić, Oštarije 10A, Oštarije
9. Morena Mališ, Karlovačka 31, Josipdol
10. Darko Luketić, Cerovnik 101, Josipdol
11. Matea Franjković, Oštarije 439A, Oštarije
12. Ivana Puškarić, Ogulinska 47, Josipdol


POPISNI CENTAR PLAŠKI

1. Milana Stjepanović, Međeđak 44, Plaški
2. Jovanka Skorupan , Lapat 16, Plaški
3. Irena Poljanec, Lapat 23, Plaški
4. Danijela Martinović, S. Radića 16, Plaški
5. Bogdan Dmitrović, Pothum Plašćanski 2B
6. Mirjana Parić, Zebić 154E, Plaški
7. Jelena Blažević, B. Frankopana 5, Plaški
8. Stipe Buretić, Sv. Ane 44, Plaški
9. Tatjana Jurić, Sv. Ane 58, Plaški
10. Biljana Trbojević, Lapat 33A, Plaški
11. Sanja Vidović, Lapat 20C, Plaški


POPISNI CENTAR SABORSKO

1. Marina Vuković, Borik 14, Saborsko
2. Milan Grdić, Centar 93, Saborsko
3. Dražena Galović, Senj 10, Saborsko
4. Đorđe Momčilović, Blata12, Blata


POPISNI CENTAR TOUNJ

1. Novaković Danijela, Zdenac 64, Tounj
2. Pribanić Ankica, Zdenac 43, Tounj
3. Šlat Ivanka, Tounj 35b, Tounj
4. Karaga Nevenka, Kukača 136A, Tounj
5. Rupčić Snježana, Kamenica Skradnička 73B, Tounj
6. Rebrović Ksenija, Kukača 125a, Tounj
7. Fumić Ana, Kukača 125A, Tounj


ISPOSTAVA OZALJ
POPISNI CENTAR OZALJ

1. Jasmina Krapac, Levkušje 21,
2. Marijana Gnjilac, Podbrežje 84 b,
3. Ines Drožđan, Police pirišće 21 a,
4. Ivan Draženović, Trg 95 a,
5. Dario Plavetić, Ozalj, Slave Raškaj 13,
6. Josipa Mihalić, Podbrežje 86,
7. Ana Gregorac, Obrež Vivodinski 3 l,
8. Marko Muhić, Polje Ozaljsko 8,
9. Sanja Mikulandrić, Tomašnica 4 c,
10. Marica Kovačić, Jaškovo 68 c,
11. Sanja Janžetić, Ozalj, V.Mačeka 15,
12. Mirjana Ladika, Vrhovac 31,
13. Sandra Blažina, Durlinci 7,
14. Martina Vrbančić, Levkušje 52,
15. Alen Malić, Dučići 2,
16. Mitar Zarić, Podbrežje 70,
17. Jelena Juran, Polje Ozaljsko 96 d,
18. Marija Bakarić, Vrhovac 26 g,
19. Mirjana Rebrović, Ozalj, Karlovačka cesta 3,
20. Ljiljana Vuljanić, Zorkovac 59,
21. Anita Brcković, Levkušje 40,
22. Marica Benković, Obrež Vivodinski 29,
23. Ivana Kos, Vrhovački Sopot 18 c,
24. Dijana Kosić, Polje Ozaljsko 105 a


POPISNI CENTAR RIBNIK

1. Katica Tomašić, Ribnik 9 b
2. Mario Klemenčić, Skadarsko Selo 15 a
3. Josip Car, Jarnevići 1


POPISNI CENTAR KAMANJE

1. Mirjana Klemenić, Brlog Ozaljski 45
2. Maja Radaković,  Orljakovo 36 b
3. Anita Lešćanec,  Kamanje 65

POPISNI CENTAR ŽAKANJE
1. Sanja Gradištanac, Žakanje 59
2. Ana Gršić – Ferko, Jurovski Brod 53
3. Jasmina Moravac, Velika Paka 29 a
4. Irena Rahija, Ertić 1 a
5. Valentina Benko, Jurovski Brod 10 a
6. Marijana Vidervolj, Lipnička Zaluka 2 a
7. Krešimir Hribljan, Jurovski Brod 9 a

ISPOSTAVA SLUNJ
POPISNI CENTAR SLUNJ

1. Mirjana Barać, 14. Domobranske pukovnije 21
2. Gordana Begović, Podmelnica 16C
3. Ankica Bertović, Rastoke 5A
4. Mile Bogović, Cerovac 113
5. Joso Cindrić, Mrežnička 17
6. Nevenka Cindrić, Školska 4
7. Mirko Gojsović, Točak 36
8. Jadranka Gračan, Prilaz centrali 6
9. Božica Gračan, Novo Selo 91
10. Dijana Jurčić, Plitvička 54
11. Josip Krunić, Gornji Furjan 190
12. Dragica Kuterovac, Mali Vuković 85D
13. Nikolina Majhen, Gornji Cerovac 109
14. Marica Močilac, 14. Domobranske pukovnije 4A
15. Milka Opačić, Gornja Visočka 4
16. Bernardica Poljak, Rastoke 14
17. Marijana Požega, Lumbardenik 66
18. Marica Požega, Donji Nikšić 41
19. Marko Sabljak, N. Tesle 11
20. Zlatko Štefanac, 14. Domobranske pukovnije 7
21. Nenad Todorić, Koranska 15
22. Nikolina Turkalj, Cvitović 94A
23. Marija Turkalj, Cvitović 63B
24. Mirjana Turkalj, Donji Furjan 82
25. Antonija Vuković, Gornji Lađevac 12

POPISNI CENTAR CETINGRAD
1. Marica Jurčević, Tatar Varoš 121, Cetingrad
2. Svjetlana Medved, Pašin Potok 188, Cetingrad
3. Dijana Grdić, Maljevac 20, Cetingrad
4. Adis Ćoralić, Bogovolja 59b, Cetingrad
5. Goran Golek, Grabarska 115
6. Tomislava Cindrić, Cetinski Varoš 21, Cetingrad
7. Kristina Stepić, Grabarska 109, Cetignrad
8. Miodrag Medved, Grabarska 86, Cetingrad

POPISNI CENTAR RAKOVICA
1. Slaven Vuković, Grabovac 284, Grabovac
2. Mirela Špehar, Drežnik Grad 2 A, Drežnik Grad
3. Ivana Hodak, Irinovac 144, Irinovac
4. Tomislav Vuković, Grabovac 220, Grabovac
5. Zoran Nakić, Brezovac 53, Brezovac
6. Ivana Raužan, Rakovica 39 A, Rakovica
7. Nadija Dolić, Grabovac 278, Grabovac
8. Damir Gašparović, Rakovica  19, Rakovica
9. Martina Dakić, Kordunski Ljeskovac 11, Kordunski Ljeskovac
10. Marija Brozinčević, Lipovača 43, Lipovača


Ž U P A N       
Ivan Vučić, dipl. ing.


Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik