Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

 

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. - 30.3.2011.

Popis 2011.  provest će se u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.). 

Sudjelovanje u Popisu je obavezno, što je naznačeno i u spomenutom zakonu, a osobe su dužne na pitanja u Popisu dati točne i potpune odgovore.

Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe se mogu slobodno izjasniti. Više >>

 

 =============================================================

 

Popisivači za popis stanovništva 2011

ODLUKA - 21.3.2011.

o imenovanju popisivača u Karlovačkoj županiji za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

O svim dodatnim detaljima imenovani popisivači  bit će pravovremeno obaviješteni.

Pročitajte cijelu odluku o imenovanim popisivačima >>

 

 

  =============================================================


Izabrani i potvrđeni kontrolori popisa stanovništva 2011

Odluka ravnatelja Državnog zavoda za statistiku o imenovanju kontrolora na Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. u Karlovačkoj županiji


Obuka za kontrolore počinje u ponedjeljak 21.03.2011. Svi kontrolori moraju imati pripremljen materijal koji im je potreban za obuku.  Prikaži cijeli dokument >>

 

 =============================================================

 

 REPUBLIKA HRVATSKA
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
           GRAD OGULIN
          Ispostava Ogulin za provedbu
Popisa stanovništva, kućanstava i stanova


Klasa: 950-01/10-01/7
Urbroj: 2133/02-01/1-11-22
Ogulin, 24. veljače 2011.


                                                  O B A V I J E S T


U vremenu od 1. do 28. travnja 2011. godine  provodit će se Popis stanovništva, kućanstava i stanova na području Republike Hrvatske.

U tu svrhu je 21., 22. i 23. veljače započeto na području Ogulina, Josipdola, Tounja, Saborskog i Plaškog  s prijavama i popunjavanjem upitnika za popisivače i kontrolore, na temelju kojeg će se, prema kriterijima Državnog zavoda za statistiku, izvršiti odabir potencijalnih kandidata za obuku.

U Popisnom centru Ogulin zaprimljeno je 337 prijava i popunjenih upitnika  zainteresiranih kandidata, u Josipdolu 75,  Plaškom 61, Tounju 21 i Saborskom 15.

Svi ispunjeni upitnici šalju se na optičko čitanje u Državni zavod za statistiku, kako bi se utvrdio postotak čitljivosti rukopisa,  kao jednog od kriterija za odabir kandidata. Nakon provjere uvjeta, koje kandidati trebaju zadovoljiti, za odabrane kandidate popisivače i kontrolore, organizirat će se obavezna poduka na kojoj će se kandidati upoznati  sa metodologijom i organizacijom Popisa 2011.  
                
Sve informacije o daljnjem postupku , kandidati će biti obaviješteni preko oglasne ploče Popisnog centra i na web stranicama Grada Ogulina.

Predsjedenik
Nikola Magdić, dipl. oec. v.r.
 

=============================================================

 

Popis stanovništva 2011
Pozivamo sve zainteresirane osobe Grada Ogulina i susjednih općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko koje bi sudjelovale u popisu kao popisivači ili kontrolori da se osobno jave u Popisne centre.

  

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
      GRAD OGULIN

Ispostava Ogulin za provedbu Popisa
stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

Klasa: 950.01/10-01/7
Urbroj: 2133/02-01/1-11-12
Ogulin, 15.02.2011.


O  B  A  V  I   J  E  S  T


U vremenu od 01. do 28. travnja 2011. godine provodit će se Popis stanovništva, kućanstava i stanova na području Republike Hrvatske.

Pozivamo sve zainteresirane osobe, koje bi u Popisu sudjelovale kao popisivači ili kontrolori da se osobno jave u Popisni centar u Ogulinu, Bernardina Frankopana 11, I. kat, Velika vijećnica, radi prijave odnosno testiranja, u

PONEDJELJAK 21. veljače 2011. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati,
UTORAK 22. veljače 2011. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i
SRIJEDU 23. veljače 2011. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

 

UVJETI ZA POPISIVAČE I KONTROLORE

POPISIVAČ:
-    najmanje završena srednja škola
-    da nije u radnom odnosu

KONTROLOR:
-    najmanje završena srednja škola
-    iskustvo u popisima stanovništva


Na prijavu (testiranje) treba donijeti osobnu iskaznicu i dokaze o zadovoljavanju uvjeta (svjedodžba o završenoj srednjoj školi, evidencijski listić Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; za studente – indeks; za umirovljenike – odrezak od mirovine), te kemijsku olovku koja piše crnom ili tamnoplavom bojom.

 

Saznajte više o popisu na web stranicama Državnog zavoda za statistiku >>

 

    GRADONAČELNIK         
     Nikola Magdić, dipl. oec. v.r.
 

Obavijest Županijskog popisnog povjerenstva >>
Obavijest Josipdolskog popisnog povjerenstva >>
Obavijest Tounjskog popisnog povjerenstva >>
Obavijest Plaščanskog popisnog povjerenstva >>

 

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik