Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Testiranje za radna mjesta vozač i telefonist

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

 TESTIRANJE ZA VOZAČA

  REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
          GRAD OGULIN
Povjerenstvo za provedbu natječaja
          za prijam u službu

KLASA: 112-07/10-01/6
URBROJ: 2133/02-02/1-10-57
Ogulin, 8. prosinca 2010.

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA  POSTUPAK PRIJMA 
U STRUČNU SLUŽBU GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
GRADA OGULINA


Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Stručne službe Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Ogulina

Naziv radnog mjesta za koje se provodi testiranje: 
    VOZAČ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
   
Natječaj objavljen:
''Narodne novine'' broj 132/10  od  26. studenog 2010.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta vozača održati dana  14. prosinca 2010. (utorak)  s početkom u  9,00 sati u prostorijama Grada Ogulina, Bernardina Frankopana 11, Ogulin (Gradska vijećnica).


Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati (prema abecednom redu prezimena):

1. IVAN BLAŠKOVIĆ
2. DALIBOR CINDRIĆ
3. DRAGAN ĆUK
4. MILJEN MANOJLOVIĆ
5. TOMISLAV UHRL
6. ŽELJKO VUJNOVIĆ


Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete za navedeno radno mjesto obavijestit će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta

Kandidati koji na testiranje dođu nakon termina utvrđenog u ovoj obavijesti neće moći pristupiti testiranju.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

Mole se kandidati da na testiranje ponesu pribor za pisanje (kemijska olovka).

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto vozača, koji uspješno polože test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana 14. prosinca 2010. u 14,00 sati u prostorijama Grada Ogulina

Ista obavijest u PDF formatu >>>>

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
Vladimir Kubelka, dr.vet.med., v.r.

 

======================================

 

TESTIRANJE ZA TELEFONISTU

 

                
  REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
          GRAD OGULIN
Povjerenstvo za provedbu natječaja
          za prijam u službu

KLASA: 112-07/10-01/6
URBROJ: 2133/02-02/1-10-58
Ogulin, 8. prosinca 2010.

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA  POSTUPAK PRIJMA 
U STRUČNU SLUŽBU GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
GRADA OGULINANaziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Stručne službe Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Ogulina

Naziv radnog mjesta za koje se provodi testiranje: 
    TELEFONIST
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
   
Natječaj objavljen:
''Narodne novine'' broj 132/10  od  26. studenog 2010.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem

                                                  o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta telefonista održati dana  14. prosinca 2010. (utorak)  s početkom u  10,30 sati u prostorijama Grada Ogulina, Bernardina Frankopana 11, Ogulin (Gradska vijećnica).


Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati (prema abecednom redu prezimena):

1. GORANKA BERTOVIĆ
2. ROZIKA BRLETIĆ
3. DANIJELA IVANJKO
4. LIDIJA JUHAS
5. JADRANKA PEŠUT
6. DUBRAVKA PUŠKARIĆ
7. GORDANA PUŠKARIĆ
8. VEDRAN PUŠKARIĆ
9. DRAGANA RENDULIĆ VRANJEŠ
10. DANIJELA VERŠEC
11. ĐORĐE VIŠNIĆ
12. MILJENKO VUČIĆ


Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete za navedeno radno mjesto obavijestit će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati koji na testiranje dođu nakon termina utvrđenog u ovoj obavijesti neće moći pristupiti testiranju.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

Mole se kandidati da na testiranje ponesu pribor za pisanje (kemijska olovka).

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto telefonista, koji uspješno polože test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana 15. prosinca 2010. u 8,00 sati u prostorijama Grada Ogulina

Ista obavijest u PDF formatu >>>>

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
Vladimir Kubelka, dr.vet.med., v.r.


 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik