Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Oglas za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

G R A D   O G U L I N
Upravni odjel za stambeno komunalne poslove,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša    Na temelju članka 14. i 15. Odluke o davanju stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša objavljuje

 

O G L A S
ZA UTVRĐIVANJE LISTE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA DAVANJE
U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OGULINA
 

I.
 
    Pokreće se postupak za utvrđivanje liste podnositelja zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina.

II.

    Pisani zahtjevi za davanje stanova u najam podnose se Upravnom odjelu za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ogulina.

III.

    Podnositelj zahtjeva mora zahtjevu za davanje stana u najam priložiti slijedeće dokumente:
1.    Zamolbu u pisanom obliku
2.    Izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika u kojoj je navedeno:
-    da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili Republike Hrvatske,
-    da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da nisu isti prodali, darovali ili na drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991.
-    da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste stan u vlasništvu pravne osobe bez valjane pravne osnove,
-    da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan po odredbama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,
-    da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu ostvarili niti imaju pravo na popravak ratom uništene ili oštećene obiteljske kuće sukladno posebnom propisu.
3.    Izvod iz matice rođenih i vjenčani list za sebe i sve članove porodičnog domaćinstva,
4.    Presliku radne knjižice,
5.    Potvrdu o sudjelovanju u domovinskom ratu Ureda za obranu
(s naznakom razdoblja sudjelovanja u ratu, 1991.,1992.-1996.),
6.    Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim je podnosiocu zahtjeva odnosno nekom od članova porodičnog domaćinstva utvrđena invalidnost,
7.    Kronični bolesnici - medicinsku dokumentaciju,
8.    Druge dokaze na zahtjev Komisije.

 

    Obrazac Zahtjeva koji je potrebno popuniti dobiva se i podiže u Upravnom odjelu za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ogulina.

    Zahtjevi bez svih potrebnih dokumenata ne uzimaju se u razmatranje i odbacuju se.

IV.

    Rok za dostavu zahtjeva za davanje stanova u najam počinje dana 15. prosinca 2009. a završava zaključno sa 31. prosinca 2009.

   
Klasa: 370-01/09-01/25   
Urbroj: 2133/02-05-09-1    
U Ogulinu, 9. prosinca 2009.

Pročelnica:           
Slavica Zubčić, dipl.ing.arh., v.r.

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik