Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska    Na temelju članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 47/09), Odluke  o broju stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj 2009./2010. i visini mjesečne stipendije i Odluke o deficitarnim zanimanjima, Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu, objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J


za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2009./2010.


I.    U školskoj/akademskoj 2009./2010. godini ukupno će se dodijeliti 12 stipendija i to:
-    5 učeničkih stipendija i
-    7 studentskih stipendija.

II.    Visina stipendije učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2009./2010. godini iznosi kako slijedi:

-    učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno
-    studentima u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.
(stipendije se ne isplaćuju u srpnju i kolovozu tekuće godine za učenike te u kolovozu za studente).

III.    DEFICITARNA ZANIMANJA

Deficitarnim zanimanjima smatraju se slijedeća zanimanja za učenike:
    - zidar, tesar, armirač, krovopokrivač, rukovatelj građevinskim strojevima, keramičar – oblagač, monter suhe gradnje, strojobravar, bravar, limar, glodač, tokar, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, plinoinstalater, elektroinstalater, stolar, tapetar, ličilac-soboslikar, slastičar,  konobar, kuhar,  mesar, pekar, dimnjačar, obrađivač na NUAS i poljoprivredni tehničar.

Deficitarnim zanimanjima smatraju se slijedeća zanimanja za studente:
-    prvostupnik/mag. (ing./dipl.ing.) građevinarstva, arhitekture i urbanizma, strojarstva,  elektrotehnike i informacijske tehnologije, informatike/računarstva, agronomije

-    profesori/mag. slijedećih profila: pedagogije, hrvatskog jezika i književnosti, engleskog jezika i književnosti, njemačkog jezika i književnosti, biologije, kemije, fizike, matematike, informatike, geografije, povijesti, gitare i glasovira

-     doktor medicine, doktor stomatologije, mag. farmacije

IV.    OPĆI UVJETI

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti visokog učilišta koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

-    da su državljani Republike Hrvatske,
-    da imaju prebivalište na području Grada Ogulina,
-    da nisu stariji od 24 godine,
-    da ne koriste kredit ili stipendiju od drugog subjekta.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nemaju učenici odnosno studenti koji se obrazuju uz rad i studenti poslijediplomskog studija.


V.    POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Povjerenstvu za stipendiranje učenika i studenata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana objave, odnosno do 15. prosinca 2009. godine. na adresu:

Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata
Bernardina Frankopana 11, Ogulin
s naznakom «ZA NATJEČAJ»

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu, I. kat, soba br. 24. te na Internet stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr.

Uz zahtjev za dodjelu stipendija pristupnici prilažu slijedeću dokumentaciju:

1.    Potvrdu o prebivalištu,
2.    Rodni list (preslika),
3.    Domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslika),
4.    Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje (smjer, godina), za studente I. godine svjedodžbu o završnom ispitu a za ostale studente broj ostvarenih ECTS bodova
5.    Svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika ovjerena u školi), za studente potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine, za studente I. godine svjedodžbu IV. razreda srednje škole, a za učenika I. razreda srednje škole svjedodžbu VIII. razreda osnovne škole,
6.    Dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na službenim natjecanjima te objavljenim radovima,
7.    Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva na posebnom obrascu,
8.    Potvrdu o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu,
9.    Potvrdu o prosjeku primanja članova domaćinstva za tromjesečno razdoblje koje prethodi podnošenju Zahtjeva
10.    Potvrdu o prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i sl),
11.    Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
12.    Potvrdu o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu,
13.    Rješenje o utvrđivanju invaliditeta,
14.    Ostalu potrebitu dokumentaciju.


Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Prijedlog Rang lista za učenike i studente Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Grada Ogulina,  Bernardina Frankopana 11 i Internet stranici Grada u najduljem roku od 30 dana od dana isteka roka  za podnošenje prijava na natječaj.

Na temelju pojedinačnih odluka o dodjeli stipendija s učenicima odnosno studentima zaključit će se ugovor o korištenju stipendije.

Za sve potrebne informacije pristupnici se mogu obratiti u Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu na broj telefona 532-198 ili 522-612.

Tekst natječaja kao i obrazac za prijavu pristupnici mogu pronaći i na Internet stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr


    GRAD OGULIN
    UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,
    UPRAVU I SAMOUPRAVU

Natječaj u PDF formatu  >>>>
Zahtjev u PDF formatu   >>>>

 

Ogulin, 30. studenog 2009.

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik