Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 1. lipnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 15.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16-01/32
URBROJ: 2133/02-02-16-1
Ogulin, 17.05.2016.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 1. lipnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 15,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika,
2.    Aktualni sat,
3.    Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu,
4.    Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu,
5.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu,
6.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu,
7.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013.- 2015. godine,
8.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini,
9.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.,
10.    Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2015. godinu,
11.    Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu,
12.    Prijedlozi I. izmjena i dopuna Programa vezanih uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu,

a)    Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini,
b)    Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
c)    Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
d)    Prijedlog I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
e)    Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu,
f)    Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu,
g)    Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2016. godinu,

13.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica,
14.    Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2015. godinu,
15.    Izvješće o radu i poslovanju Stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. za 2015. godinu, Račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015, Odluka o usvajanju financijskih izvještaja,
16.    Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2015. godinu,
17.    Prijedlog Odluke o kupnji udjela u trgovačkom društvu Radio Ogulin d.o.o.,
18.    Izvještaj o poslovanju tvrtke Radio Ogulin d.o.o.,
19.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu i Izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2015. godinu,
20.    Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2015. godinu: Izvješće predsjednika, Izvješće Nadzornog odbora, Financijski plan za 2016. godinu, Prijedlog rada za 2016. godinu, Prijedlog rada za 2017. i 2018. godinu,
21.    Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2015. godinu,
22.    Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin: Prijedlog rješenja, Obrazloženje,
23.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za sudce porotnike Županijskog suda u Karlovcu,
24.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak i travanj 2016. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 

Napomena: Materijali koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostaviti će se vijećnicima pet dana prije održavanja sjednice.

 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed  prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik