Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 16. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 1. prosinca 2015. godine (utorak) s početkom u 13.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

               
D N E V N I   R E D:

1.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina (1. usklađenje) - Zaključak >>, Procjena ugroženosti Grada Ogulina >>
2.    Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina – revizija plana,  odluka >>, plan >>
3.    Aktualni sat,
4.    Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu, proračun >>
5.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak >>, odluka >>
6.    Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak >>, odluka >>
7.    Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak >>, odluka >>
8.    Prijedlog Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini, zaključak >>, odluka >>
9.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, zaključak >>, program >>
10.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, zaključak >>, program >>
11.    Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu, zaključak >>, program >>
12.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu, zaključak >>, program >>
13.    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak >>, program >>
14.    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu, zaključak >>, program >>
15.    Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2016. godinu, zaključak >>, program >>
16.    Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu, zaključak >>, program >>
17.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2016. godini, zaključak >>, odluka >>
18.    Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama, zaključak >>, odluka  >>,
19.    Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, zaključak >>, odluka >>,
20.    Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2016. godini, zaključak >>, godišnji plan >>
21.    Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje poslova zimske službe – uklanjanje snijega i leda, odluka >>
22.    Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, zaključak >>, odluka >>,
23.    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, zaključak >>, odluka >>, karta 1 >>
24.    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, zaključak >>, odluka >>, karta 2
25.    Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2016. g.,  zaključak >>, program >>
26.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, odluka >>,
27.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Grada Ogulina, zaključak >>
28.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad 2015. godine, zaključak >>


Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća >> 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
  
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik