Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 11. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 2. prosinca 2014. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

   
D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2014. godinu >>odluka >>
3. Prijedlog I. Izmjene Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini >>, odluka >>
4. Prijedlog I. Izmjene Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje  2014.-2016. godine >>, odluka >>
5. Prijedlog II. Izmjene Socijalnog programa Grada Ogulina za 2014. godinu >>, odluka >>
6. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. godinu >>, odluka >>
7. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2014. godinu >>, odluka >>
8. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu >>, odluka >>
9. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu >>, odluka >>
10. Prijedlog Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu >>, odluka >>
11. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava  šumskog doprinosa za 2014. godinu >>, odluka >>
12. Prijedlog Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina >>, Usporedba plaća po starim i novim poreznim propisima >>, odluka >>
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi >>, odluka >>
14. Prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama Grada Ogulina >>, odluka >>
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, Poduzetnička zona Ogulin - slobodne parcele studeni 2014 >>, odluka>>
16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za distribuciju toplinske energije >>, odluka >>
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti >>, odluka >>
18. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Donje Dubrave >>, odluka >>
19. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor  članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina >>odluka >>
20. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad  2014. godine >>, zaključak >>

Zapisnici sa 10. sjednice Gradskog vijeća >>

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik