Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. prosinca 2014. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/134
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 25. studenog 2014.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. prosinca 2014. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2014. godinu >>,
3. Prijedlog I. Izmjene Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini >>,
4. Prijedlog I. Izmjene Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje  2014.-2016. godine >>,
5. Prijedlog II. Izmjene Socijalnog programa Grada Ogulina za 2014. godinu >>,
6. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. godinu >>,
7. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2014. godinu >>,
8. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu >>,
9. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu >>,
10. Prijedlog Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu >>,
11. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava  šumskog doprinosa za 2014. godinu >>,
12. Prijedlog Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina >>, Usporedba plaća po starim i novim poreznim propisima >>,
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi >>,
14. Prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama Grada Ogulina >>,
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, Poduzetnička zona Ogulin - slobodne parcele studeni 2014 >>,
16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za distribuciju toplinske energije >>,
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti >>,
18. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Donje Dubrave >>,
19. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor  članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina >>,
20. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad  2014. godine >>.

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik