Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. rujna 2014. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/95
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 26. kolovoza 2014.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. rujna 2014. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika,
2.    Aktualni sat,
3.    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine, odluke,
4.   Dostavljanje Polugodišnjeg izvještajaPolugodišnji Izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,
5.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ogulina za 2013. godinu, zaključak,
6.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2014. godinu - zaključak o dodjeli priznanja, odlukatablica,  prijedlog za prim.mr.sci. Gordanu Grgurić, prijedlog za HGSS - Stanici Ogulin, prijedlog za Luku Cindrića, prijedlog za Mariju Lovrić
7.    Prijedlog Odluke o proglašenju počasnog građanina Grada Ogulina - prijedlog, odluka, obrazloženje,
8.    Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ogulina,  zaključak, odluka, obrazloženje,
9.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti ( k.o. Ogulin) -  zaključak, odluka,
10.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti ( k.o. Popovo selo ) -  zaključak, odluka,
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje (materijali na Sjednici),
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije (materijali na Sjednici),
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za financije i gradski proračun (materijali na Sjednici),
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti (materijali na Sjednici),
15. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora trgovačkog društva odovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin (materijali na Sjednici),
16. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin (materijali na Sjednici),
17. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2013. godini, zaključak,
18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj, lipanj i srpanj 2014. godine

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik