Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. rujna 2014. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/95
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 26. kolovoza 2014.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. rujna 2014. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika,
2.    Aktualni sat,
3.    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine, odluke,
4.   Dostavljanje Polugodišnjeg izvještajaPolugodišnji Izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,
5.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ogulina za 2013. godinu, zaključak,
6.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2014. godinu - zaključak o dodjeli priznanja, odlukatablica,  prijedlog za prim.mr.sci. Gordanu Grgurić, prijedlog za HGSS - Stanici Ogulin, prijedlog za Luku Cindrića, prijedlog za Mariju Lovrić
7.    Prijedlog Odluke o proglašenju počasnog građanina Grada Ogulina - prijedlog, odluka, obrazloženje,
8.    Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ogulina,  zaključak, odluka, obrazloženje,
9.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti ( k.o. Ogulin) -  zaključak, odluka,
10.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti ( k.o. Popovo selo ) -  zaključak, odluka,
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje (materijali na Sjednici),
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije (materijali na Sjednici),
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za financije i gradski proračun (materijali na Sjednici),
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti (materijali na Sjednici),
15. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora trgovačkog društva odovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin (materijali na Sjednici),
16. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin (materijali na Sjednici),
17. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2013. godini, zaključak,
18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj, lipanj i srpanj 2014. godine

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik