Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća Grada

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 24. travnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/34
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 15.04.2014.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 24. travnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1. Informacija o racionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016., – (materijali na Sjednici),
2. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2013. godinu + račun dobiti,
3. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina za 2013. godinu + račun poslovanja,
4. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2013. godinu + jedinstveni pokazatelji poslovanja,
5. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2013. godinu + financijsko izvješće,
6. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2013. godinu + financijsko izvješće,
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2013. godinu i izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2013. godinu,
8. Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2013. godinu || Zapisnik sa Skupštine || Izvješće o radu || Izvršenje financijskog plana || Dotacije DVD-ima || Izvješće Nadzornog odbora || Izvješće Verifikacijskog povjerenstva || Operativni plan za 2014. || Financijski plan za 2014. ||
9.
Aktualni sat,
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ogulina za provedbu izbora za članova vijeća mjesnih odbora – (materijali na Sjednici)
12. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. – (materijali na Sjednici),
13. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak 2014. godine


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik