Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 11. ožujka 2014. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/2
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 04.03.2014.
 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 11. ožujka 2014. godine s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika,
2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Ogulina do 2014/2018, (2,8 Mb),
3. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2013. godinu,
4. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2013. godinu,
5. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2013. godinu,
6. Aktualni sat,
7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj- prosinac 2013. godine,
8. Prijedlog Odluke o odobrenju obročne otplate kupoprodajne cijene za kupoprodaju nekretnina trgovačkom društvu Monterra d.o.o. u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
9. Prijedlog Odluke o isplati novčanih sredstava,
10. Prijedlog Odluke o prijevozu pokojnika,
11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o sprječavanju sukoba interesa i popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ogulin,
12. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2014. godinu,
13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne i energetske djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine,
14. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2014. godini,
15. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
16. Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina, 
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, (vijećnici će materijale dobiti na sjednici)
19. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Ogulina, (vijećnici će materijale dobiti na sjednici)
20. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2013. godine, siječanj i veljaču 2014. godine,


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik