Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća Grada

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 19. prosinca 2013. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/145
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 13. prosinca 2013.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 19. prosinca 2013. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Monterra d.o.o. za kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
2.    Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2014. godinu,
3.    Aktualni sat,
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnoj samoupravi,
5.    Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina,
6.    Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
7.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin od roditelja - korisnika usluga,
8.    Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
9.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina,
10.    Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
11.    Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Ogulina,
12.    Prijedlog Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini,
13.    Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2014. – 2016. godine,
14.    Prijedlog Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2014. godinu,
15.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
16.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
17.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2013. godinu,
18.    Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina u 2014. godini,
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2013. godine,


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik