Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 4. rujna 2013. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/70
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 28. kolovoza 2013.


 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 4. rujna 2013. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:


1.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. za 2012. godinu,
2.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2012. godinu,
3.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin za 2012. godinu,
4.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. za 2012. godinu,
5.    Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2012. godinu,
6.    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2012. godinu,
7.    Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2012. godinu,
8.    Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2012. godinu,
9.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2012. godinu i izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2012. godinu,
10.    Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2012. godinu,
11.    Aktualni sat,
12.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine,
13.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2013. godinu,
14.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2013. godini,
15.    Prijedlog Odluke o davanju koncesije za distribuciju toplinske energije,
16.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste,
17.    Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2012. godini,
18.    Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2012. godinu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik