Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Odluke i zaključci s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada O

Novo Gradsko vijeće Grada Ogulina na čelu s predsjednikom Milanom Sabljakom

Republika Hrvatska

ODLUKE I ZAKLJUČCI

Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održana 19. lipnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati u Valikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin , B. Frankopana 7, Ogulin.

              
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
Klasa 023-01/13-01/45
Urbroj : 2133/02-02-13-1
Ogulin, 20. lipnja 2013.
 
 
D N E V N I   R E D:

1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina
5. Izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina  -  Vuković, Luketić
6. Nadopuna dnevnog reda – Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Grad Ogulin


Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik