Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 26. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane u petak, 5. ožujka 2013. godine  s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

 
D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće o radu policijske postaje Ogulin za 2012. godinu, Zaključak Gradskog vijeća
2.    Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2012. godinu - Izvješće o radu, Zaključak Gradskog vijeća
3.    Aktualni sat,
4.    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine, Zaključak Gradskog vijeća
5.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu,
6.    I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,
7.    I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
8.    I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
9.    Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ogulina,
10.    Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina,
11.    I. Izmjene i dopune Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina u 2013. godini,
12.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina,
13.    Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o.,
14.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
15.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
16.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2012. godinu,
17.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2012., siječanj i veljaču 2013. godine, Zaključak Gradskog vijeća

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik