Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 15. ožujka 2013. godine (petak)  s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/01
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 8. ožujka 2013.

 

Na temelju članka 71. stavak 1 i članka 73. stavak 1 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 15. ožujka 2013.godine (petak ) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće o radu policijske postaje Ogulin za 2012. godinu,
2.    Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2012. godinu - Izvješće o radu, Jedinstveni pokazatelji, Financijsko izvješće za 2012., Izvješće o poslovanju u 2012.,
3.    Aktualni sat,
4.    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine,
5.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu,
6.    Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,
7.    Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
8.    Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
9.    Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ogulina,
10.    Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina, obrazloženje prijedloga
11.    Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina u 2013. godini,
12.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina,
13.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o., (prijedlog odluke bit će dostavljen vijećnicima na Sjednici),
14.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
15.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
16.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2012. godinu,
17.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2012., siječanj i veljaču 2013. godine,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik