Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 25. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Odluke i zaključci 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane u srijedu, 19. prosinca 2012. godine  s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

 
D N E V N I   R E D:

1.    II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu,
2.    II. Izmjena Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
3.    II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
4.    I. Izmjena i dopuna Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na području Grada Ogulina u 2012. godini,
5.    II. Izmjena i dopuna Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu,
6.    II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2012. godinu,
7.    Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu,
8.    Odluka o  naknadi za razvoj vodnih usluga na području Grada Ogulina,
9.    Izmjena i dopuna Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine,
10.    Godišnji plan davanja koncesija za komunalne i energetske djelatnosti u 2013. godini,
11.    Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2012. godinu,
12.    Zaključak o donošenju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina u  2013. godini,
13.    Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
14.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ogulin,
15.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2012. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik